Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Informacije, ki jih je na spletnem portalu objavil Urad RS za mladino, so informacije javnega značaja. Značaj informacij, ki so jih na spletnem portalu objavili drugi uporabniki, se presoja glede na statusno pravno obliko uporabnika. Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s tega spletnega mesta, se lahko kadarkoli spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Kazenska in civilna odgovornost Urada RS za mladino za stvarne ali pravne napake na objavljenih informacijah je popolnoma izključena. Urad RS za mladino ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnem mestu. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Dokumenti, objavljeni na spletnem mestu, niso izvirniki, zato Urad RS za mladino uporabnikom priporoča, naj v primerih, ko dokumente potrebujejo v uradnih postopkih, preverijo njihovo istovetnost pri pristojnem organu.

Urad RS za mladino

Avtorji