Organizacija za mlade

Organizacije za mlade so vse tiste organizacije, kjer je lahko 75 % vodstva starejših od 30 let, s še vedno ustvarjajo dobre in kakovostne programe za mlade. To so običajno mladinski centri in druge nevladne organizacije, ki jim je mladinsko delo na prvem mestu in ustvarjajo ter izvajajo programe za mlade ter skrbijo za njihovo avtonomnost in opolnomočenje.

Organizacija za mlade je pravna oseba, ni mladinska organizacija in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga.

Avtorji