Organizacija v mladinskem sektorju

Organizacija v mladinskem sektorju je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska organizacija, organizacija za mlade ali kot mladinski svet.

Avtorji