Nacionalna mladinska organizacija

Pri nacionalni mladinski organizaciji je pomembno, da je prostovoljna organizacija in je vodstvo staro od 15 do 29 let. Njena organizacijska struktura deluje na nacionalnem nivoju in ima večje število članov, organiziranih v lokalne enote. Njen namen je predstavljanje in razvijanje interesov mladih, opravljanje mladinskega dela v skladu s statutom organizacije in spodbujanje mladih k združevanju in participaciji v družbi.

Mladinska organizacija, katere člani so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti, lahko skladno z ZJIMS na podlagi načela pozitivne diskriminacije pridobi status nacionalne mladinske organizacije, ne glede na pogoje glede članstva in teritorialne organiziranosti.

 

Nacionalne mladinske organizacije v Sloveniji so:

Društvo mladinski ceh

Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine

Gasilska zveza Slovenije – Mladinski svet

Mlada Slovenija

Mladi forum SD

Nova generacija SLS

Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija

Slovenska demokratska mladina SDM

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Zveza slovenske podeželske mladine

Zveza študentskih klubov Slovenije

Zveza tabornikov Slovenije

 

Avtorji