Mladinski svet

Mladi, ki si želijo od blizu spoznati kako deluje lokalna politika, se združujejo v mladinske svete lokalnih skupnosti.

Mladinski svet je nosilec mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni (Mladinski svet Slovenije pa na državni ravni) ter predstavlja osnovo za sodelovanje mladih v lokalnih skupnostih. Od sprejetja Zakona o mladinskih svetih v letu 2000 se ustanavljajo v posameznih lokalnih skupnostih kot združevalni in predstavniški organ lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot večjih mladinskih organizacij.

Mladinski sveti lokalnih skupnosti (MSLS) s člani in predsedniki MSLS na lokalni ravni zastopajo interese mladih pri lokalnih (občinskih) oblasteh in se z njimi dogovarjajo o aktivnostih, sredstvih in infrastrukturi, ki bodo namenjena mladim. Skupaj z odločevalci pišejo Strategije za mlade, informirajo mlade o dogajanju v lokalni skupnosti in področjih, ki zadevajo mlade. S svojim delovanjem spodbujajo dejavnosti mladinskih organizacij, skrbijo za informiranje njihovega članstva in širše javnosti o politiki lokalne skupnosti, predvsem na področjih mladih.

Prav tako imajo v skladu z zakonom MSLS pravico do dajanja mnenj v vseh zadevah obravnavanih v občinskih organih in so namenjeni mladim.

Seznam registriranih mladinskih svetov (.doc datoteka; posodobljeno 20. junij 2014) 

Avtorji