Organizacije

V rubriki organizacije, si lahko preberete, kakšne vrste organizacij delujejo v mladinskem sektorju in kakšne statuse imajo te organizacije v odnosu do Urada RS z mladino in do ostalih deležnikov in skupnosti ter kako lahko določena organizacija pridobi status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

Statusi in vrste

V mladinskem sektorju obstajajo različne vrste organizacij, ki jih bomo našteli in opisali v nadaljevanju. Spodaj naštete organizacije imajo pravico, da pridobijo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Ob vsaki vrsti organizaciji, pa smo našteli tudi vse organizacije, ki že imajo status.

Kako do statusa, si preberite v rubriki PODPORA.

Avtorji