Mladinska politika

Foto_1_SD_manjšaMladinska politika je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik, ki spodbuja in omogoča vključevanje mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti ter družbe. Pri tem ustvarja ustrezne podporne mehanizme za razvoj mladinskega dela in delovanja mladinskih organizacij, ki so avtonomne in demokratične. V njihove programe in organe se vključujejo reprezentativni predstavniki, strokovnjaki in drugi deležniki.

Bistvo mladinske politike je združevanje različnih mladinskih organizacij na lokalni in nacionalni ravni ter ustvarjanje pogojev za večjo avtonomnost mladih. Z oblikovanjem javnih politik na podlagi medsektorskega sodelovanja pa mladinska politika odgovarja na vprašanja kot so na primer:
»Bom drugo leto lahko dobil plačano pripravništvo? Bo država uredila problem stanovanj za mlade? Me bo župan poklical in vprašal za mnenje? Bodo politiki zares kdaj pripravljeni prisluhniti mladim in skupaj z njimi oblikovati ukrepe za lepšo prihodnost vseh nas?«

Kljub temu je mladinska politika širok pojem in za vsako spremembo na kateremkoli področju potrebujemo veliko časa, a so spremembe mogoče in možne. Z vztrajnostjo in odločnostjo lahko s podporo političnih odločevalcev naredimo prvi korak in tako doseženo svoj namen.

Avtorji