Kako do statusa

Status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju je nujen pogoj za kandidiranje na Javnem pozivu o sofinanciranju mladinskega dela, ki ga vsako leto razpisuje Urad RS za mladino ter ta status tudi podeljuje na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju ter v skladu z zakonom o Splošnem upravnem postopku.

Vse organizacije, ki želijo pridobiti status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, morajo oddati vlogo preko aplikacije na povezavi Evidenca organizacij s statusom v javnem interesu (posodobljeno 5. 1. 2018) in priporočeno po pošti na naslov Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Koraki do statusa:
Pred samo prijavo za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju si preberite Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, kjer si boste skozi definicije odgovorili na marsikatero vprašanje. Prav tako si preberite in preučite evropske dokumente s področja mladine, kot sta Strategija EU za mlade in Strategija Evropa 2020. Koristne informacije pa boste zasledili tudi v vodniku po programu Erasmus +. Poleg tega pripravite tudi analizo okolja in potreb za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

1. korak – registracija in izpolnitev prijave v aplikaciji Javni interes

2. korak – pri izpolnjevanju prijavnice se morate osredotočiti:
– na vaše delo s področja mladinskega dela in izpostaviti vaše prednosti v okolju in pred ostalimi organizacijami. Natančno morate opredeliti, kakšen je namen in kateri so cilji vaše organizacije na področju mladih.

3. korak – preučite temeljne akte in dokumente vaše organizacije, ki morajo biti skladni s slovensko zakonodajo.

Za dodatne informacije se obrnite na:

Urad RS za mladino
Masarykova 16
1000 Ljubljana

T: (01) 400 57 90
E: gp-ursm.mizs@gov.si

Avtorji