Erasmus + MvA

Logotip_MOVIT

 

 

 

EU flag-Erasmus+_vect_POSProgram Erasmus + področje MLADINA v Sloveniji izvaja nacionalna agencija MOVIT. V splošnem izvajanje programa ERASMUS+ temelji na Uredbi Evropskega parlamenta in sveta o uvedbi programa »ERASMUS +«, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter izvedbenih dokumentov. Osnovni dokument programa je Vodnik po programu, ki ga je pred prijavo projekta potrebno temeljito preučiti. V Slovenji imamo za prijavo projektov na Erasmus + tri razpisne roke in sicer februarskega, aprilskega in oktobrskega ter tri ključne ukrepe:

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov kamor sodijo Projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce

Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks – Strateška partnerstva na področju mladine

Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik – Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine. S projekti prijavljenimi na program Erasmus + in izvajanjem projektov ter aktivnosti, mladi pridobivajo ključne kompetence za rast in razvoj ter večjo zaposljivost na trgu delovne sile.

Novi program Erasmus + bo v finančni perspektivi 2014-2020 pripeval k doseganju ciljev strategije Evropa 2020, še posebej na področju izobraževanja, ciljev strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), trajnostnega razvoja partnerskih držav na področju visokošolskega izobraževanja in splošnih ciljev prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010 – 2018) ter cilja razvoja evropske razsežnosti v športu, zlasti množičnem športu.

Za mlade so najbolj zanimivi projekti, ki spodbujajo mednarodno mobilnost in neposredno učenje ter pridobivanje izkušenj s strani sovrstnikov v državah EU in izven, kamor sodijo mladinske izmenjave, Evropska prostovoljna služba, izobraževalni treningi, strateška partnerstva in strukturirani dialog. Program Erasmus + mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade omogoča raznolike projekte, ki prinašajo svežino, dobre prakse, prave prijatelje in neprecenljive izkušnje.

Dodatne informacije so vam na voljo na evropski spletni strani programa Erasmus+ tukaj, nacionalna vstopna spletna stran pa tukaj.

Avtorji