Ustanovitelj portala

MIZSUM

Urad RS za mladino je kot lastnik portala v obdobju 2009 – 2010 pri uresničevanju zastavljenih ciljev razvil in oblikoval osrednje mladinsko komunikacijsko informacijsko središče – mlad.si. Namen spletnega portala je vzpostavitev celovitega in trajnostnega sistema za informiranje javnosti v mladinskem sektorju in izven.

Portal je namenjen mladinskim organizacijam, mladim, posameznikom, ki delajo z mladimi, predstavnikom države in lokalnih skupnosti, medijem in širši javnosti, prenosu informacij znotraj sektorja in predstavljanju dobrih praks med organizacijami.

Urad Republike Slovenije za mladino (URSM) je državni organ, ki je pristojen za področje mladine oziroma za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na državni ravni. Ustanovljen je bil leta 1991 in deluje kot organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Avtorji