Pogodbene organizacije

Pogodbenice URSM so organizacije, ki imajo status Organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in so na Javnem pozivu URSM za sofinanciranje mladinskega dela pridobile sredstva za sofinanciranje programov mladinskega dela. Organizacije pogodbenice dvakrat na leto poročajo URSM o opravljenem delu na področju mladinskega dela.

Več o organizacijah pogodbenicah si preberite na povezavi ORGANIZACIJE

Več o Javnem razpisu za sofinanciranje mladinskega dela preberite na JAVNI POZIV.

Avtorji