Evropska solidarnostna enota Otvoritveni dogodek

07 Sep2018
2,592

LJUBLJANA – Včeraj, 6.9.2018, je v Hiši EU, v organizaciji Nacionalne agencije MOVIT, potekal otvoritveni dogodek programa Evropska solidarnostna enota ter predstavitev in delavnice programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Dogodek se je začel s pozdravnim nagovorom vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Zorana Stančiča in direktorja NA Movit, Uroša Skrinarja. Oba sta poudarila, da se bo program Evropske solidarnostne enote (ESE) bolj osredotočal na vključevanje mladih z manj priložnostmi in mladih s posebnimi potrebami.

»Prihodnost Evropske unije temelji na mladih; zelo je pomembno, da se mladi aktivirajo, da jim ponudimo priložnost, da izrazijo svoje mnenje in da so slišani.« Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske Komisije v Sloveniji

Program Evropske solidarnostne enote omogoča mladim razvijanje prostovoljstva, praks, pripravništva in krajših projektov. Poudarja koncept »solidarnosti«, ki je ključna vrednota Evrope, je tisto kar povezuje Evropske državljane. Posebej je potrebno omeniti, da želi krepiti vlogo mladih, jim omogočiti, da postanejo aktivni državljani in s tem pomagajo graditi Evropo.

»Želimo zagotoviti solidarnostno Slovenijo; posebej se bomo trudili za participacijo mladih.« Uroš Skrinar, direktor MOVIT

Cilji Evropske solidarnostne enote so:

– promovirati solidarnost kot vrednoto (kot našo aktivnost, da aktivno prispevamo k družbi),

– podpirati aktivno državljanstvo mladih,

– krepiti spretnosti mladih in lajšati prehod na trg dela,

– spodbujati socialno vključevanje in enake možnosti,

– krepiti evropsko sodelovanje in predstaviti njihove učinke.

Program posebej poudarja dve osnovni načeli, in sicer enakopravna obravnava  in enake možnosti. Sestavljen je iz treh ukrepov:

1. PROJEKTI PROSTOVOLJSTVA: spodbujanje solidarnosti v lokalnih okoljih in spodbujanje aktivne participacije mladih.

2. PRIPRAVNIŠTVA IN DELOVNA MESTA: naslavljanje družbenih izzivov; ni za nadomeščanje rednih zaposlitev oziroma rednih pripravništev temveč gre le za podporni proces. Tukaj je potrebno dodati, da so vsi stroški povezani z zaposlitvijo odgovornost organizacije. Obseg in narava dela prispevata k skupnemu dobremu in služi drugim, mladim želi omogočiti zaslužek in soočenje z izzivi, predstavlja karierno priložnost za mlade in spodbuja inkluzijo.

3. SOLIDARNOSTNI PROJEKTI: nacionalne aktivnosti, ki naslavljajo vrednote in načela ESE, aktivno participacijo mladih. Mladi lahko te projekte prijavljajo brez organizacije in tako razvijajo ter realizirajo svoj projekt ob podpori inštruktorja/mentorja.

»Evropska solidarnostna enota je nov program, ki ga MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+:Mladi v akciji, v Sloveniji in Nacionalna agencija programa Evropska solidarnostna enota začenja sedaj. Gre za nov pravni okvir, ki omogoča ustanovitev novega programa. Prvi prijavni rok je 16.10., Solidarnostna enota kot program pa omogoča mladim od 18-30 let da se udejstvujejo v prostovoljskih aktivnostih ali da gredo na pripravništva oziroma zaposlitve oziroma da, v okviru lokalnih skupnosti, ustvarjajo solidarnostne projekte.« Uroš Skrinar, direktor MOVIT

Posebej pomembno je poudariti, da morajo biti vsi udeleženci v projektih, prijavljenih v ESE program, prijavljeni v portal ESE, in sicer pred prijavnim rokom, ki je 16.10.2018! Prav tako je potrebno dodati, da mora organizacija pridobiti za posamezno področje/ukrep znak kakovosti (npr. znak kakovosti za prostovoljstvo).

Drugi del dogodka je zajemal predstavitev programa Erasmus+: Mladi v akciji, katerega cilji so izboljšati klasične kompetence in sposobnosti mladih, promoviranje participacije in aktivnega državljanstva ter socialnega vključevanja, spodbuditi kakovostne izboljšave mladinskega dela, podpirati politične reforme (strukturirani dialog), okrepiti mednarodno dimenzijo mladinskih dejavnosti in vlogo mladinskih delavcev.

Sledile so delavnice ključnih ukrepov, na katerih so se udeleženci lahko pobliže seznanili z vsebino in posebnostmi vsakega ukrepa.

»Današnji dan je predstavitveni dan za številne organizacije, ki so se udeležile dogodka, zanimanje je veliko kar nam daje upanje, da bomo skupaj v naslednjih letih v Sloveniji okrepili in utrdili solidarnost med mladimi in v skupnosti, tako v Sloveniji kot v Evropski uniji.« Uroš Skrinar, direktor MOVIT

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Izpostavljeno

Sorodni članki

Avtorji