Mladi v kmetijsko-agroživilskem sektorju Zaključki srečanja mladih strokovnjakov iz kmetijskega in agroživilskega sektorja

06 Sep2018
2,200

SLOVENIJA – Živimo v obdobju ko načini sodobnega kmetovanja iščejo odgovore na mnoga vprašanja tako trajnostnega kot birokratskega razvoja in zahtevajo večjo produktivnost ob hkratnem upoštevanju ohranjanja okolja in naravnih virov. Odgovore na mnoga razvojna vprašanja mladi kmetje lahko najdejo prav z mladimi strokovnjaki, ki so se  danes zbrali. Prišli so  iz različnih vladnih, nevladnih in gospodarskih organizacij, ki so povezane s kmetijstvom in mladimi kmeti. Prav oni so mnogokrat ključen gradnik pri sprejemanju strokovnih  in drugih rešitev za kmetovanje mladega kmeta.

Zbrali smo se z skupnim  namenom boljšega medsebojnega poznavanja delovanja organizacij, ki delujejo v kmetijsko-agroživilskem  sektorju in  z veliko željo po še boljšem medsebojnem sodelovanju v prihodnosti.

ZARADI UČINKOVITOSTI je bilo srečanje razdeljeno na tri dele.

V prvem delu smo prisluhnili besedam mladih kmetov (Matic Vizjak – Inovativni mladi kmet 2017 ter Vesna Simeonov –regijska predstavnica za Posavje pri ZSPM, ki je z mladimi strokovnjaki delila mnenje mladih kmetov o njihovem načinu kmetovanja), na podlagi katerih smo v drugem delu delali v heterogenih skupinah, kjer smo razpravljali o poklicu oz. delu, ki ga trenutno opravljajo mladi strokovnjaki ter o delu, ki bi ga morebiti lahko opravljali ter o možnostih povezovanja.

Po koncu prvega dela se nam je pridružil tudi častni gost današnjega srečanja~ predsednik vlade republike Slovenije g. Marjan Šarec. Poleg njega so nas nagovorili tudi direktorica direktorata za kmetijstvo Tadeja Kvas Majer, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Branko Ravnik ter predsednik Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) Rok Damijan.

Zaključke do katerih smo prišli smo si predstavili v zadnjem tretjem delu. Največkrat poudarjeni poudarki so bili:

-da si kmetje želijo poenostavljanje dela na kmetiji in se pri tem večkrat obrnejo na svetovalno službo, nastane pa problem za svetovalno ko pride do menjave svetovalca. Velikokrat se namreč zgodi, da določen svetovalec dela z eno kmetijo od začetka do konca, ko svetovalec zaključi s svojo službo pride do problema, ker so kmetje navajeni na točno določen način dela in njegov naslednik mu ni kos oz. radi dlje časa da ustreže kmetu.

-Problem je beleženje evidenc, ne le na kmetiji tudi v svetovalni službi, ker se svetovalec preveč časa ukvarja s birokracijo nima časa za delo na terenu. Teren pa je želja vsakega kmeta in bi moral biti obvezen za vsakega strokovnjaka.

-Prihaja do razlik na terenu in v zapisu v evidencah

-Problem starost kmetov

-Kmet ne vidi zadruge kot partnerja oz. kot podaljšano roko kmeta, moral bi se vsak kmet vprašati kaj lahko vsak član zadruge naredi, se mora vprašati.

-Pomembno oz. potrebno je hitrejše reševanje vlog

-Potrebna je poenostavitev vlog

Kako olajšati kmetom osebni razvoj, da se ne bodo ustavili pred izzivi?

Premalo je mladih kmetijskih svetovalcev!

Preveliko je starejših generacij kmetov

Pustiti razvoj mladim možganom:

-preveč birokracije

-poenostavljeno vlaganje zbirnih vlog

-človeški faktor je potreben

-več komunikacije znotraj sektorjev

-100%kritost javne službe

Specifikacija za posamezno področje

-kako združiti sektor

-direktno sodelovanje med inštitucijami

-direktno reševanje težav

-dosegljivost kadrov skozi vso leto

-več okroglih miz

-Problem je prenos znanja, predvsem na mlajše generacije

Možne poti:

-potrebno je več samoiniciative

-več želje po znanju

-več vključevanja mladih kmetov in iskanja novih znanj ter informacij

KAKO:

-z poskusi na terenu, poljskimi poskusi…

-prenos znanja in informacij

-dostopnost državnih organov

-lastna pripravljenost

-konkretni primeri, rezultati in prakse

-vseživljenjsko učenje

KAJ DELAM DANES DOBRO?

-pomoč pri birokraciji

-pomoč pri pridobivanju sredstev

-individualno reševaje tehnoloških pripomočkov

-povezovanje, izobraževanje, posredovanje, si vzameš čas za pomoč kmetu

-mlad kmetov, mlad svetovalec

KAJ DELAM DANES SLABO?

-ni časa narediti strokovnih stvari zaradi birokracije

-nerazumevanje kmetijstva s strani birokratskih institucij

-nismo z znanjem konkurenčni, izobraženim kmetom nimamo kaj dati

-potrebno je znanje o trženju

-prenos znanja med institucijami

-Slabo povezovanje kmetov, premalo individualnega dela, svetovanja

-problem staranje nosilcev kmetije

MOŽNOSTI SODELOVANJE/POVEZOVANJA

-čim več dogodkov za osebna spoznanja (e-mail naj dobi obraz)

-več je potreben komunikacije med sabo –drugače ne vemo kaj se dogaja

-povezovanje kmetijskih inštitucij, krajinskih parkov in turističnih inštitucij

-informacije mladih kmetov kaj potrebujemo- na podlagi tega lahko strokovnjaki sodelujejo

-platforme za povezovanje že obstajajo, a vendar se informacije o njihovem obstoju prehitro zgubijo

-Potrebena so ažurna izobraževanja, ki bodo v interesu in v motivacijo mlademu kmetu

-Potreben je razvoj marketing

-povezovanje zainteresiranih

-izobraževanje v tujini

-več prakse v šolah

-individualno svetovanje

-povezovanje fakultete-svetovanje-agencija-kis

 Vir in foto: Zveza slovenske podeželske mladine

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji