“Varni prostori za mlade” Mednarodni dan mladih

08 Avg2018
1,873

SVET – Število mladih med 10 in 24 let trenutno znaša 1,8 milijarde, kar je do danes največja populacija mladih. Toda eden na deset svetovnih otrok živi v težjih razmerah, kar 24 milijonov mladih pa se ne šola. Politična nestabilnost, izzivi na trgu dela in omejen prostor za politično in aktivno participacijo so privedli do povečane izoliranosti mladih v družbi. Združeni narodi so leta 1999 12. avgust razglasili za Mednarodni dan mladih z namenom, da bi opozorili na vlogo mladih, kot ključnih partnerjev pri spremembah in priložnostih za ozaveščanje o izzivih in težavah, s katerimi se soočajo.

“Na mladih svet stoji. Mir, gospodarska dinamika, socialna pravičnost, strpnost – vse to in še več, danes in jutri, je odvisno od tega, kako bomo prisluhnili mladim. “- Generalni sekretar ZN António Guterres

“Varni prostori za mlade”

Mladi potrebujejo varno okolje, kjer se lahko združujejo in udejstvujejo na področjih, ki so povezana z njihovimi potrebami in interesi ter sodelujejo v procesih odločanja. Potrebno je upoštevati, da poznamo več vrst prostorov, ki lahko mladim zagotovijo varnost:

– varni politični prostor omogoča mladim, da soodločajo pri pomembnih vprašanjih;

– varni javni prostori omogočajo mladim sodelovanje v različnih prostočasnih dejavnostih in aktivnemu življenju v skupnosti;

– varni digitalni prostori mladim omogočajo povezovanje in dostop do informacij;

– vzpostavljeni fizični prostori (kot so na primer mladinski centri v lokalnem okolju) pa lahko mlade z manj priložnostmi zaščitijo pred socialno izkjučenostjo in nasiljem.

Ob tokratnem mednarodnem dnevu mladih Združeni narodi opozarjajo, da morajo biti varni prostori vključujoči za vse mlade in mladim sočasno zagotoviti spoštovanje in dostojanstvo. Še posebej je potrebno pozornost nameniti mladim iz različnih verskih, rasnih in kulturnih okolij, da se lahko ti svobodno vključujejo v skupnost. Varni prostori za mlade pomenijo možnost sodelovanja in jim zagotavljajo, da lahko prispevajo k razvoju in povezovanju skupnosti.

logo-2018

Logo Mednarodni dan mladih.

Program za trajnostni razvoj iz leta 2030, zlasti cilj 11, poudarja potrebo po zagotavljanju prostora za vključujočo in trajnostno urbanizacijo. Poleg tega Nova urbanistična agenda (NUA) ponavlja potrebo po javnih prostorih za mlade, ki jim omogočajo druženje s sovrstniki in konstruktiven medgeneracijski dialog. Poleg tega Svetovni program ukrepov za mlade (WPAY), ki je okvir ZN za razvoj mladih, daje prednost “prostočasnim dejavnostim” kot ključnemu elementu za psihološki, kognitivni in fizični razvoj mladih. Vse več mladih živi v tehnološko razvitem svetu, zato je dostopnost varnih prostorov, za večje sodelovanje mladih v političnih, državljanskih in socialnih zadevah, danes še toliko bolj pomembna.”

Vir: uredništvo mlad.si povzeto po United Nations

Foto: Paulo Filgueiras

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji