Mednarodna ministrska konfrenca Pomen mladih kmetov za prihodnost kmetijstva

23 Avg2018
856

Maribor 24.08.2018

MARIBOR – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dan pred odprtjem 56. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, v petek, 24. avgusta, v Mariboru, organizira mednarodno ministrsko konferenco z naslovom: “Podeželje in kmetijstvo kot priložnost za mlade”.

Ministrstvo na konferenco vabi kmetijske ministre držav članic EU, držav kandidatk in potencialnih kandidatk za vstop v EU. Na konferenco so poleg ministrov vabljeni tudi predstavniki mladih kmetov posameznih držav ter Evropskega sveta mladih kmetov CEJA.

Konferenca bo posvečena pomenu mladih kmetov in generacijske prenove za prihodnost evropskega kmetijstva in za zagotavljanje prehranske varnosti. Staranje kmečkega prebivalstva je, podobno kot v večini razvitih držav po svetu, značilno tudi za evropsko kmetijstvo. Po podatkih Eurostata le 5,6 % vseh evropskih kmetij vodijo mladi kmetje, mlajši od 35 let, hkrati je 31 % vseh kmetov starejših od 65 let. Mladi kmetje so v povprečju višje izobraženi od svojih starejših kolegov, bolj podjetniško naravnani in motivirani za uvajanje novih tehnologij ter proizvodnih, organizacijskih in tržnih sprememb in inovacij. Po drugi strani pa se soočajo pri delu in življenju na podeželju s številnimi izzivi, med drugim tudi z oteženim dostopom do zemljišč in kapitala.

Ministri bodo v razpravi izmenjali mnenja o tem, kako bi bilo potrebno poskrbeti za mlade na podeželju, da bi bilo okolje bolj ugodno in bi se več mladih odločalo za življenje na podeželju in za poklic kmeta ter kako bi lahko ustvarili bolj spodbudno okolje za mlade ženske na podeželju. Razprava bo potekala tudi o digitalizaciji v kmetijstvu. Uporaba novih informacijskih orodij in tehnologij, podatkovnih baz in inovacij naj bi namreč vodila k večji konkurenčnosti, boljšemu upravljanju in zmanjšanju administrativnih bremen. Ministri bodo tako izmenjali izkušnje o prenosu informacijskih tehnologij v kmetijstvo in vlogi mladih kmetov pri tem.

Na koncu ministrske konference naj bi ministri predvidoma sprejeli skupno deklaracijo.

Ob tej priložnosti vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo v petek, 24. avgusta ob 12.30 uri v Hotelu City v Mariboru (dvorana City C).

Na novinarski konferenci bodo spregovorili:

– Dejan Židan, podpredsednik Vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

– Jannes Maes, predsednik CEJA – Evropskega sveta mladih kmetov (European Council of Young Farmers)

– Rok Damijan, predsednik ZSPM – Zveze slovenske podeželske mladine

 Dodatne informacije o aktivnostih ministrstva na sejmu AGRA:

Več informacij o aktivnostih ministrstva na sejmu…

Podrobnejša napoved vsebin posameznih okroglih miz… 

Program strokovnih posvetov in okroglih miz ministrstva…

Vir in foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dogodek

Dne: 24.08.2018
Kraj: Maribor

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Izpostavljeno

Sorodni članki

Avtorji