Mednarodno usposabljanje Portugalska

09 Avg2018
711

SLOVENIJAKulturno izobraževalno društvo PiNA išče 2 udeleženca/-ki za mednarodno usposabljanje o sodelovanju mladih v procesih odločanja v Evropi, ki bo konec oktobra na Portugalskem.

Projekt se osredotoča na razvoj struktur in instrumentov za aktivno vključevanje mladih z manj priložnostmi v lokalne skupnosti, ki hkrati lokalnim in regionalnim oblastem omogočajo, da bolj natančno obravnavajo potrebe ter interese mladih.

Šestdnevno usposabljanje bo združilo 22 udeležencev/-k iz 10 različnih evropskih držav na temo participacije mladih v Evropi v povezavi s strukturami, instrumenti in mehanizmi udeležbe mladih ter ustvarilo prostor izmenjave pogledov in izkušenj o tem, kako razviti trajnostno in vključujočo participacijo mladih v procese odločanja, z namenom krepitve in razvijanja zagovorniških ukrepov, oblikovanja in razvoja politik ter drugih ključih elementov za učinkovito aktivacijo mladih.

Termin: 28. oktober – 4. november 2018
Rok za prijavo: 26. avgust 2018
Usposabljanje: Youth Takes The Floor
Organizacija: DYPALL Network (Portugalska), Občina Fundão (Portugalska) in Ung Egedal (Danska)
Starost: 18+ let
Komu je namenjeno: predstavnikom/-icam mestnih uradov, mladinskim delavcem/-kam in članom/-icam mladinskih svetov ali drugih mehanizmov udeležbe v občinski (lokalni) upravi
Lokacija: Fundão, Portugalska

Cilji usposabljanja so:
– izboljšati razumevanje vloge mladih pri razvoju demokratičnih struktur in procesov, zlasti mladih z manj priložnostmi,
– opredeliti različne instrumente in strukture za vključujočo udeležbo mladih v procesih odločanja,
– spodbujati boljše razumevanje procesov participacije (strukturirani dialog, mladinski forum, nacionalni, lokalni in regionalni mladinski svet ter neformalni prostori, ki mladim omogočajo sodelovanje v procesih odločanja),
– razviti razumevanje ključnih konceptov participacije mladih v procesih odločanja, kot so zagovorništvo, oblikovanje politike, participativna in reprezentativna demokracija,
– ustvariti prostor za izmenjavo in dialog med mladimi, mladinskimi organizacijami in mestnimi uradniki, odgovornimi za mladino,
– razviti kompetence (spretnosti, znanje in pristop) pri ustvarjanju pogojev za vključujočo udeležbo mladih, spodbujanje partnerstev in vzpostavitvi struktur ter instrumentov za soupravljanje na lokalni in regionalni ravni,
– podpreti razvoj strategij in akcijskih načrtov za spodbujanje procesov participacije mladih ter razvoj struktur in instrumentov strukturiranega dialoga in soupravljanja na lokalni in regionalni ravni, ki lahko vključijo mlade z manj priložnostmi.

Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženec/-ka krije le 30 € prijavnine in v primeru prekoračitve razpoložljivega pavšalnega zneska za potne stroške razliko do tega. Namestitev, organizacijo in prehrano krijejo gostitelji.

Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno nedelje, 26. avgusta 2018.

VEČ INFORMACIJ O USPOSABLJANJU: klik

Foto: Unsplash
Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Izpostavljeno

Sorodni članki

Avtorji