Večplasten program društva IndiJanez V letu 2017

29 Dec2017
1,397

MARIBOR – V Kulturnem društvu Mladinski center IndiJanez so v letu 2017 preko večplastnega programa vplivali na avtonomijo mladih, spodbujali aktivno delovanje v lokalnem okolju in tudi na nacionalni ravni, nudili in krepili neformalno izobraževanje mladih z namenom omogočanja razvoja znanja, spretnosti in kompetenc, ki so koristne na trgu dela, opolnomočili mlade s socialnimi in državljanskimi kompetencami ter skušali vplivati na njihov osebni in socialni razvoj ter na preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih. Pri tem so si prizadevali, da v programe vključujejo mlade z manj priložnostmi, da vzpodbujajo in krepijo prostovoljsko delo, delujejo na področju mednarodne mobilnosti mladih, nudijo platformo za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti mladih in krepijo pro-aktivno participacijo mladih.

V letu 2017 so nadaljevali in nadgradili  uspešen in v preteklosti medijsko odmeven sklop Posluh!, ki so ga v lanskem letu nadgradili tudi na nacionalno raven.

V kontekstu današnjega časa jih zanima, kako se počutijo mladi, ki jim življenje polzi iz rok in se v konkretnih situacijah ne znajdejo in ne znajo poiskati ustreznih rešitev za svoje dileme. Kaj se dogaja mladim, ki niso opremljeni s celo vrsto znanj in spretnosti, ki so danes potrebna za preživetje? Zato so v letu 2017 odprli novo zgodbo in sicer sklop aktivnosti za psihološko podporo in pomoč mladim – ŠTEKER, ki vključuje številne brezplačne dejavnosti za mlade stare od 14 do 20 let.

šteker

Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez

 

V mesecu avgustu so izdali še eno izdajo Občasnika IndiJanez, ki ga snujejo izključno mladi.

občasnik

Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez

 

Prav tako so ohranili sklop dokumentiranja pisnega izražanja mladih – Hieroglifi, ki, dokumentira pisno izražanje, kreativnost in ustvarjalnost mladih.

Nadgradili so sklop družbenih aktivnosti/akcij: EKO PATRULJA, GONDOLA SOOČENJA, ČIŠČENJE NESTRPNOSTI Z MARIBORSKIH ULIC, MISLI NA MARIBORSKIH ULICAH, OVEKOVEČIMO SPOMINE.

čiščenje

Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez

 

Dodobra so pretresli tudi zadeve, kar se tiče šolskih torb v okviru projekta Naj torba ne bo borba.

torbe

Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez

 

Na področju prostovoljstva so v letu 2017 povečali in nadgradili prostovoljsko projektno ekipo MAS IndiJanez (mladinska akcijska skupina IndiJanez).

V okviru razstavišča MC nudili platformo za umetniško izražanje mladih in z Čitalnico pod tramom spodbujali bralno kulturo med mladimi.

čitalnica

Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez

 

Hkrati so obogatili sklop klubskih aktivnosti, ki jih zajemajo mladinski večeri, DJ večeri, turnirji in tematske prireditve ter spodbujali glasbeno ustvarjanje mladih, koristno preživljanje prostega časa v duhu preprečevanja odvisnosti, mreženje, druženje…

klubske aktivnosti

Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez

 

Za prihajajoče leto pa napovedujejo nadgradnjo številnih projektov in oblikovanje novih aktivnosti za mlade.

Vir in foto:Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez

 

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Izpostavljeno Lokalno

Sorodni članki

Avtorji