MOOSVID Mladinsko društvo za osebe z okvaro sluha Vklop/Izklop.

14 Jul2017
1,972

SLOVENIJA – Mnogi med nami se še vedno ne zavedajo težav, s katerimi se srečujejo mladi gluhi, zato se ti pogosto počutijo ujete v začaran krog komunikacijske osamljenosti, saj se težje vključijo v družbo in imajo več težav na področju pridobivanja informacij. Odkar je Slovenija samostojna država, še nismo imeli društvo, ki bi imel za svojo ciljno skupino mlade osebe z okvaro sluha do aktivnega 30. leta. Ta želja se je iz leta v leto večala, dokler se v Ljubljani niso zbrali mladi in se soglasno strinjali, da želijo imeti nevladno organizacijo za mlade osebe z okvaro sluha. Za portal mlad.si je svoje delovanje in poslanstvo predstavilo mladinsko društvo Moosvid (mladinsko društvo za osebe z okvaro sluha Vklop/Izklop). Vsebino prispevka sta avtorici Maja Kuzma in Daša Peperko pripravili in posneli tudi v znakovnem jeziku.

Moosvid slika1

Mladinsko društvo Moosvid.

 

Kdo smo?

Smo mladi gluhi, naglušni, osebe z gluhoslepoto, gluhi z dodatnimi posebnimi potrebami, osebe s polževim vsadkom kakor tudi osebe z okvaro sluha – združeni v mladinsko društvo MOOSVID (mladinsko društvo za osebe z okvaro sluha Vklop/Izklop). Prihajamo iz cele Slovenije, s sedežem v Celju.

Društvo MOOSVID je bilo ustanovljeno z namenom zagovarjanja interesov in posebnih potreb mladih oseb z okvaro sluha ter izvajanja drugih različnih programov in drugih aktivnosti, ki prispevajo k njihovem izboljšanju položaja in zmanjšanju diskriminacije na področju izobraževanja, integracije, zaposlovanja, ipd. Kot mlada skupnost s skupnimi močmi želimo vplivati na področju zakonodaje, ozaveščenosti, ipd.

Želimo, da bodo mladi:

– avtonomni, da bodo sposobni odločati ter upravljati svoje življenje;

– solidarni, da bodo dejavno skrbeli za druge;

– odgovorni, da bodo sposobni prevzemati posledice svojih odločitev;

– angažirani, da poskušajo živeti v skladu s svojimi vrednotami in da podpirajo ideale kot posamezniki in kot člani družbe;

– samoiniciativni, zazrti v prihodnost s postavitvijo in sledenjem lastnim ciljem v življenju.

Gluhota je nevidna motnja, ki je ljudje ne opazijo dokler ne pridejo v stik. Predsodki do gluhih pa največkrat izhajajo iz nerazumevanja njihovega jezika – znakovnega jezika ter komunikacije.

Vklop/Izklop v kratici MOOSVID

Osebe z okvaro sluha smo večinoma izklopljeni iz družbe in naša želja je, da smo vklopljeni v celotno družbo. V gluhi skupnosti uporabljamo slovenski znakovni jezik, ki je priznan jezik od leta 2002. Slovenski znakovni jezik temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnice ter gibanju telesa. Je živ in vizualen jezik ter nam predstavlja jezik komunikacije. V njem se lahko izražamo svoje misli in čustva, hkrati nam nudi tudi optimalni razvoj poleg govornega jezika. Zaradi takšnega načina izražanja smo odprtega značaja ter močne identitete. Prav tako so tudi tukaj še osebe z gluhoslepoto, ki pa imajo 19 načinov sporazumevanja.

V društvo MOOSVID so vključeni še osebe z okvaro sluha, ki so se rodili slišečim staršem in največkrat so jim gluha skupnost ter znakovni jezik nepoznana. Raziskava je pokazala, da 90% gluhih otrok izhaja iz slišeče družine. Tu se pojavlja potreba po ozaveščanju teh staršev in ostalih, ki imajo stike z mladino z okvaro sluha.

90% gluhih otrok prihaja iz slišečih družin.

Obstajamo pa tudi osebe, ki smo bolj povezani s slišečim svetom skozi integracijo v redno šolanje, kakor vpliva različnih socialnih okoliščin, kar marsikoga privede do mešanih občutij in včasih tudi do nemočne identitete zaradi nevidnosti ali neznanosti o gluhi skupnosti. Kadar se počutimo vklopljene v vso dogajanje, spretno izkoristimo vse svoje veščine, znanja; včasih pa smo iz vsega dogajanja preprosto, saj ga zaradi našega izgubljenega sluha nimamo možnosti izkoristiti.

Moosvid na Roblekovem domu.

Izobrazba in zaposlitev oseb z okvaro sluha

Zavedamo se pomena izobraževanja. Zaskrbljujoča informacija je, da je gluhih študentov v Sloveniji zaenkrat samo 1% od 99% drugih gluhih oseb, ki imajo v večini opravljeno srednjo poklicno šolo in osnovnošolsko izobrazbo. Čeprav počasi, se nam zdi, da se z leti ta procent študentov malo veča. Največ ovir je pri zagotavljanju tolmačenja znakovnega jezika oziroma pri premagovanju komunikacijskih ovir, ki se pojavljajo v študijskem procesu in pri integraciji v družbo. Že sama končana izobrazba tudi vpliva na stanje brezposelnosti mladih oseb z okvaro sluha.

Ključni problem prepoznamo v tem, da pri nas še vedno nimamo urejenega enakopravnega (enako kakovostnega in dostopnega) izobraževalnega sistema. Zato si Društvo MOOSVID prizadeva, da bi mladim članom preko sodelovanja na različnih dogodkih, delavnicah in predavanjih, omogočili neformalno izobraževanje ter jih motivirati k nadaljnjemu izobraževanju in participaciji v družbo.

Zakoni

Državna skrb za invalide ureja kar 64 različnih zakonov, ki pa med sabo niso usklajeni in ti zakoni med vsemi različnimi invalidi najmanj skrbi posvečajo gluhim, naglušnim in gluhoslepim. Upanje stoji na konvenciji o pravicah invalidov in zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Nam je znan pregovor: na mladih svet stoji.

Vse to vodi k uresničevanju skupnih interesov na področju kulture, izobraževanja, ozaveščanja in športa.

Zavedamo se, da je ključ do uspeha in zrelosti tudi to, da se povezujemo z drugimi mladinskimi organizacijami kakor društvi, da se skupaj dopolnjujemo, prilagajamo ter najdemo rešitve za nastale probleme, ki jih je danes kar veliko.

 Kaj je naše poslanstvo?

Trenutno glavno poslanstvo društva MOOSVID-a je združiti mlade osebe z okvaro sluha in ozaveščati splošno populacijo o gluhoti, naglušnosti, gluhoslepoti in naše skupnosti. (Smo tudi nasledniki prvih gluhih predhodnikov, ki so v preteklih letih izvajali mladinske tabore ter mladinske delavnice za gluhe in naglušne v Sloveniji, kakor spodbujala k udeležbi na svetovnih (WFDYS) in evropskih mladinskih taborov (EUDY) za gluhe. Ti predhodniki so v nekatere izmed nas pustili pečat, ki smo jih šele v letu 2016 začutili nadaljevati.)

 Kaj počnemo?

Moosvid na EU dialogu mladih.

Našim članom nudimo izobraževalne, kulturne, športne in družabne dejavnosti doma in v tujini hkrati Izvajamo različna predavanja in delavnice, ki jih pripravljamo na podlagi lastnih izkušenj preko drugih projektov, spremljamo dogajanja na slovenskem in po svetu ter spodbujamo k vključevanju le teh; naš največji izziv je bila udeležba dve mladih na EUDY taboru za otroke, starih od 9 do 12 let, na povabilo Mladinske mreže MaMa pa smo imeli priložnost sodelovati na nacionalni konferenci strukturiranega dialoga na temo “Dialog za družbene spremembe“, kjer smo lahko zbranim predstaviti našo problematiko. Do sedaj smo uspeli izvesti nekaj predavanj, npr. na temo o LGBT skupnosti, uvod v nevro-lingvistično programiranje, na temo materinskega jezika (slovenski znakovni jezik), … Na medijskem področju pa objavljamo video vsebine (vabila, informacije, …) v znakovnem jeziku in s podnapisi, saj tako želimo, da nas vsi razumejo. Vse to pa nas lahko spremljate na:

 – Facebook Moosvid Slovenija

Instagram: moosvid

Youtube MOOSVID Slovenija

Veseli bomo pa tudi vašega sodelovanja kakor članstva v naše društvo. Pišite nam na moosvid@gmail.com.

Maja Kuzma in Daša Peperko

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: Moosvid, naslovna fotografija: EUDY (European Union of the Deaf Youth)

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki Nacionalno

Sorodni članki

Avtorji