Rastimo skupaj 2017 Zaključena prva faza projekta za pomoč občinam pri razvoju lokalnih mladinskih politik.

16 Jun2017
2,455

SLOVENIJA Projekt Rastimo skupaj, ki ga Mladinski svet Slovenije na pobudo Urada RS za mladino izvaja že tretje leto zapored, v letu 2017 poteka kot nadgradnja regijskih dogodkov Rastimo skupaj 2015-2016, v obliki individualnega sodelovanja s posameznimi občinami.

 Regijski dogodki preteklih let so pokazali, da med lokalnimi okolji prihaja do velike razlike v razvitosti mladinskega sektorja in interesu ter posluhu posameznih občin za mlade, zato smo se v letošnjem letu odločili za poglobljeno sodelovanje z občinami s pomanjkljivo razvitim mladinskim delovanjem. Z obiski občin smo želeli natančneje spoznati, kako delujejo posamezna lokalna okolja in kako h krepitvi mladinskega sektorja pripomorejo različni lokalni akterji. Preko ugotovitev preteklih regijskih dogodkov, da mladi večinoma želijo ostati v svojih lokalnih okoljih, želimo spodbuditi občine, da prepoznajo potencial v mladih in da skupaj poiščemo inovativne oblike sodelovanja ter rešitve, ki bodo omogočila razvoj in napreden na lokalni ravni tako za občino, kot mladinski sektor.

Delovna skupina na obisku v občini Slovenska Bistrica.

V začetni fazi je bila v ta namen oblikovana delovna skupina petih članov, ki jo sestavljajo predstavniki URSM, MSS in zunanji predstavniki, prav tako izkušeni strokovnjaki s področja oblikovanja mladinske politike. S petimi občinami, ki so bile izbrane pod posebnimi kriteriji (neustrezno delovanje med predstavniki mladinskega sektorja in lokalnih odločevalcev, izražen interes za oblikovanje mladinskih politik na stani sektorja, idr.) smo z delom začeli v mesecu aprilu, v mesecu maju pa smo se srečali na pripravljalnih srečanjih. Delovna skupina je obiskala vseh pet občin (Hajdino, Slovensko Bistrico, Borovnico, Kranjsko goro in Izolo) in se seznanila s specifičnimi značilnostmi posameznih lokalnih skupnosti, razvitosti mladinskega sektorja in sodelovanju med mladimi in odločevalci. Občine so tekom obiskov predstavile svoje vizije, ki jih imajo na področju mladih, in si skupaj z delovno skupino zastavile načrte za nadaljnje delo.

Kljub prihajajočemu poletju bodo občine v naslednjih mesecih aktivne, saj bodo preko analize konkretnega stanja  in pregleda obstoječih ukrepov v lokalnem okolju, pripravile poročilo o potrebah mladih. Delovna skupina bo vseskozi spremljala delo občin in jim pri razvoju mladinskega dela in mladinskih politik na lokalni ravni nudila strokovno podporo.

Delovna skupina na obisku v občini Borovnica.

S projektom Rastimo skupaj 2017 bomo po aktivnem poletju nadaljevali že v jeseni, ko bo delovna skupina skupaj z izbranimi občinami identificirala izzive in cilje za nadaljnjo pripravo akcijskega načrta. Prav tako pa se bomo septembra srečali na nacionalnem posvetu, ki bo letos prvič potekal v Mariboru.

Za mnenje  o dosedanjih rezultatih projekta Rastimo skupaj 2017 smo na uredništvu mlad.si vprašali Nežo Pavlič Brečko, članico delovne skupine “Znotraj projektne skupine Rastimo skupaj nas veseli, da so se izbrane občine dobro odzvale na naše prve obiske. Te se med seboj zelo razlikujejo- tako po dejavnostih, ki prevladujejo znotraj občin, po organizaciji v mladinskem sektorju, naravnemu okolju in prometnih povezah. Glede na lokalno okolje in zaznane potrebo smo z vsako izmed njih za začetek določili primerne korake za dosego skupnega cilja. V nadaljevanju bodo občine pripravile analizo potreb mladih, da bomo lahko v prihodnje skupaj poiskali primerne in konkretne rešitve. Veselimo se našega nadaljnega sodelovanja, saj verjamemo, da lahko skupaj pridemo do pozitivnih rešitve.”

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: Mladinski svet Slovenija

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Nacionalno Regijski dogodki

Sorodni članki

Avtorji