Rastimo skupaj 2017 Letošnji obiski bodo potekali v občinah Hajdina, Slovenska Bistrica, Borovnica, Kranjska Gora in Izola.

28 Apr2017
1,778

SLOVENIJA – Urad Republike Slovenije za mladino in Mladinski svet Slovenije tudi v letošnjem letu nadaljujejo s projektom Rastimo skupaj. Kot nadgradnjo regijskih dogodkov 2015-2016 bodo nudili in izvajali podporo posameznim občinam, ki so se prijavile na razpis, s poudarkom na razvoju mladinskih politik na lokalni ravni.

 Z letošnjimi obiski občin želijo natančneje spoznati, kako delujejo posamezna lokalna okolja in kako h krepitvi mladinskega sektorja pripomorejo različni lokalni akterji. Na ta način želijo vplivati na primanjkljaje tako na strani mladinskega sektorja kot odločevalcev in s tem okrepiti sodelovanje med vsemi, ki sooblikujejo mladinsko politiko na lokalni ravni.

Letošnji obiski bodo potekali v občinah Hajdina, Slovenska Bistrica, Borovnica, Kranjska Gora in Izola. Letošnji projekt bo vodila in in usmerjala posebna delovna skupina sestavljena iz predstavnikov Urada RS za mladino, MSS, MSLS-jev in mladinskih centrov.  Tekom obiska bodo proučili situacije in identificirali odprta vprašanja, jih opozorili na pomanjkljivosti v razvoju mladinskih politik v njihovem okolju, jim svetovali, vse s ciljem doseči sprejem nekaterih pobud in izvajanje določenih ukrepov v smeri izboljšav. Z razliko od Rastimo skupaj 2015 in 2016 bo projekt manj regijsko in bolj lokalno usmerjen, predvsem pa z lažje merljivimi in konkretnimi učinki.

Vir in foto: Uredništvo Mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice Regijski dogodki

Sorodni članki

Avtorji