Erasmus+: Mladi v akciji

16 Feb2017
1,042

SLOVENIJA – Evropski programi na področju mladine se v Sloveniji izvajajo od leta 1999. Od takrat do danes je bilo po podatkih Movita, nacionalne agencije programa ERASMUS+ za področje mladine tako v programih Mladi za Evropo (1999), Mladina (2000-2006), Mladi v akciji (2007-2013) in Erasmus+: Mladi v akciji dodeljenih 24.259.839,07 € evropskih sredstev, s katerimi je bilo podprtih 2.189 projektov na področju mednarodnega mladinskega dela. Gre za projekte mladinskih izmenjav, evropske prostovoljske službe, usposabljanja, študijske obiske, seminarje, srečanja mladih z odločevalci in večje razvojne projekte, namenjene razvoju kakovosti na področju mladinskega dela in mladinske politike, ki predstavljajo pomemben prostor neformalnega učenja v mednarodnem mladinskem delu.

Urad RS za mladino kot pristojna nacionalna avtoriteta vsa leta podpira in omogoča nemoteno izvajanje evropskih programov na področju mladine, katerih namen je spodbujanje mladih k aktivni udeležbi in mednarodnemu sodelovanju. Za upravljanje evropskih programov v Sloveniji pa skrbi nacionalna agencija, ki deluje v okviru Zavoda Movit.

Ti projekti so tako kar 40.836 mladim in mladinskih delavcem omogočili pridobivanje pomembnih učnih izkušenj v mednarodnem kontekstu, kjer so preko aktivne participacije razvijali svoje kompetence na različnih področjih, vstopali v medkulturni dialog z vrstniki iz drugih držav in med seboj delili izkušnje, dobre prakse in metode ter s tem gradili občutek evropskega državljanstva.

erasmusmovit

Program Erasmus+: Mladi v akciji je namenjen vsem mladim, še posebej pa nagovarja mlade z manj priložnostmi, naj izkoristijo možnosti krepitve svojih kompetenc v neformalnih oblikah mladinskega dela, in omogoča tudi kritje vseh nujnih dodatnih stroškov, povezanih z njihovim vključevanjem v program. Definicija mladih z manj priložnostmi je lahko zelo široka, zagotovo pa se v to skupino umeščajo mladi, ki imajo zaradi (nizke) izobrazbe ali nedokončanega šolanja manj možnosti na trgu delovne sile, ki odraščajo v težjih socialnoekonomskih razmerah ali se zaradi svojih osebnih okoliščin srečujejo z večjimi ovirami pri svoji integraciji v družbo in podobno. V mladinske projekte, sprejete v Sloveniji, je bilo v letih 2014-2016 od vseh mladih kar tretjina, ki se uvrščajo v eno ali več skupin mladih z manj priložnostmi.

Povpraševanje po sredstvih iz programa je izredno visoko, saj so ta sredstva za organizacije, ki delujejo na področju mladine, ključnega pomena za izvajanje mladinskega dela v okviru mednarodnih učnih aktivnosti.

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Nacionalno

Sorodni članki

Avtorji