“Predstavniki občin pričakujejo več pozitivnega pritiska mladih…” Rastimo skupaj!

27 Jan2017
2,133

SLOVENIJA – V Uradu RS za mladino so se v začetku leta 2016 odločili nadaljevati s projektom regijskih dogodkov v mladinskem sektorju, pod sloganom “Rastimo skupaj“. Tu je kratek pregled njihovega dela.

Na podlagi izkušenj iz leta 2015, so bili dogodki nekoliko drugačni. V skupino sodelujočih je Urad RS za mladino poleg Mladinskega sveta Slovenije kot nacionalnega koordinatorja in Mladinske mreže MaMa pritegnil tudi Inštitut za mladinsko politiko. Regijski dogodki so bili tako vsebinsko in konceptualno nadgrajeni.

Rastimo skupaj!

Rastimo skupaj!

Regijski dogodki v letu 2016 so potekali v : Zagorju ob Savi, Radljah ob Dravi, Radovljici, Ljubljani, Murski Soboti, Novi Gorici, Cerknici, Kopru, Krškem, Novem mestu, Slovenskih Konjicah in Mariboru.

Razprava Rastimo skupaj 2016 – Slogan Rastimo skupaj konkretno ponazarja atmosfero, v kateri korake delamo skupaj, postopoma in v konstantnem dialogu, poudarjajo na Uradu RS za mladino in v tem prepričanju se je na Letnem posvetu mladinskega sektorja 2016 (2.dan), odvila tudi razprava Rastimo skupaj, na kateri so udeleženci oziroma predstavniki organizacij v mladinskem sektorju oblikovali tudi skupno izjavo, saj so ugotovili, da je v razvoj tega področja potrebno vložiti več naporov za zagotavljanje ustreznega razvoja, tako na sistemski, kot praktični ravni – IZJAVA – Rastimo skupaj.

Regijski dogodki v letu 2016 so potekali po sistemu, ki je zagotavljal platformo, na kateri so bili vsi enakovredni in aktivni udeleženci srečanj. “S tem želimo še bolj intenzivno prodreti v delovanje mladinskega sektorja na lokalni in regionalni ravni,” so pred začetkom dejali organizatorji. In kako jim je uspelo?

14976042_10154678298841530_875655322_o

Foto utrinek – 11. regijski dogodek.

V evalvacijskem procesu, v katerem so poleg organizatorjev sodelovali tudi lokalni partnerji, mladinski centri in sodelujoči mladi, so ugotovili, da so bili dogodki v primerjavi z letom 2015, veliko bolj učinkoviti in so dosegli namen, ki so si ga organizatorji zastavili. Med udeleženci so bili dobro sprejeti in dobro ocenjeni. »Vsekakor je prišlo do aktivacije določenih posameznikov,« pravijo organizatorji, a zagotavljajo, da prepoznavajo tudi »maneverski prostor za izboljšave.« Ena izmed ugotovitev v okviru evalvacijskega proceva je tudi ta, da regije v polju mladinskega sektorja ne delujejo vedno najbolj povezano, ampak so razdrobljene na posamezne lokalne skupnosti, kar je lahko oteževalo dialog, a tudi glede tega organizatorji že razmišljajo o povezovanju lokalnih okolji.

Predstavniki mladinskega sektorja so sodelovanje v projektu Rastimo skupaj! ocenili kot izredno pozitivno.”

Uredništvo mlad.si je za komentar prosilo tudi organizatorje.

dr. Peter Debeljak.

dr. Peter Debeljak.

Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino pravi, da so pri projektu Rastimo skupaj sledili okvirju razvoja mladinskega dela in mladinske politike iz Nacionalnega programa za mladino. »Zanimalo nas je, kako v praksi poteka uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni, saj ugotavljamo, da trenutna ureditev zastopanosti mladinskih interesov v Mladinskem svetu Slovenije in mladinskih svetih na lokalni ravni ne zajema celotne populacije mladih. Po uspešno izpeljanih dvanajstih dogodkih po mladinskem sektorju Slovenije lahko ocenim, da predstavniki občin pričakujejo več pozitivnega pritiska mladih, ki bi jim bil v pomoč pri sprejemanju ukrepov za mlade. Mladi pa si s strani občin želijo predvsem več posluha za njihove specifične težnje, za katere običajno občine niso sposobne najti takojšnjih rešitev, tudi v povezavi s finančnimi sredstvi. Vzpostavili smo dialog med mladimi in občinami, za katerega upam in si želim, da ga bodo gojili in nadaljevali v tej začrtani smeri tudi v naprej. Mi pa bomo ključne pobude in zaključke iz srečanj skušali reševati tudi na medresorski ravni,“ je še obljubil.

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije pravi, da so se regijski dogodki v letu 2016 izkazali kot ustrezna nadgradnja projekta »Rastimo skupaj« iz leta 2015. Več prostora so, kot pravi, namenili raziskovanju razvitosti lokalnih mladinskih politik. “Posledično temu smo veliko pozornosti namenili tudi odpiranju prostora za razpravo, kar se je pokazalo predvsem v učinkovitejšemu identificiranju nekaterih ključnih izzivov, s katerimi se lokalni akterji srečujejo pri razvoju mladinskih politik in mladinskega dela. Odprli smo številne tematike, ki so jih predlagali udeleženci in tudi skupaj z njimi iskali odgovore na izpostavljene izzive. Prostor za razpravo, ki smo ga ponudili je predstavljal v nekaterih okoljih korak bližje k vzpostavitvi platforme za medsebojno sodelovanje mladih na eni strani in občin na drugi. Še vedno pa prepoznavamo ogromno manevrskega prostora na področju nudenja podpore lokalnim skupnostim, ki jo potrebujejo. Slednje predstavlja tudi izhodiščno točko za pripravo aktivnosti v letu 2017, kjer želimo lokalnim skupnostim ponuditi podporo, s katero bomo skupaj razvijali mladinsko politiko, ki bo odgovarjala na realne potrebe mladih.

mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske mreže MaMa ocenjuje da so se regijski dogodki leta 2016  od tistih iz leta 2015 razlikovali po tem, da so vključevali mladinske strukture in tiste, ki v mladinskem sektorju ustvarjajo. Dodala je, da so organizatorji v letošnjem letu ”dodatno dokazali, da so takšna srečanja v sektorju potrebna, saj se le na takšen način lahko lotimo perečih tem in izpostavimo izzive na področju mladih in mladinskega organiziranja. Prav struktura in pestrost dogodkov omogočata konstruktivno razpravo za sektor in hkrati potrdita to, da rastemo skupaj. Mreža MaMa skupaj z mladinskimi centri in vzpostavljanjem komunikacijske podpore dogodkom, s portalom mlad.si in komunikacijskimi kanali organizacije, podpira napore in energijo, ki jo ustvarjajo organizatorji in ravno zato v lokalnih okoljih sodeluje z različnimi deležniki in tako nudi podporo omenjenim ključnim strukturam. Ocenjujemo, da so uradni obiski v obliki teh dogodkov potrebni, na nas vseh pa je, da predloge  spremljamo in jih spravljamo v življenje. Mreža MaMa se bo tako v okviru utečenih aktivnosti, kot v pripravljenosti na sprejem novih izzivov, tudi v letu 2017 trudila, da dialog na lokalnih ravneh ne upade.

Rozana Mužica, vodja programa Inštituta za mladinsko politiko poudarja, da so regijski dogodki potrdili, da se stanje na področju mladine počasi, a vztrajno izboljšuje. ”Regijski dogodki so nam omogočili, da obiščemo vseh 12 regij in tako z odločevalci kot z mladimi razpravljamo o lokalni mladinski politiki, ki je vsaj za en dan stopila v ospredje. Mladinske politike so predmet razprave v občinah, ki se področju mladine vse pogosteje posvečajo načrtno in ne več zgolj s posameznimi nepovezanimi ukrepi, ki ne prinašajo želenih rezultatov. Majhni uspehi, ki jih je mladinsko polje osvojilo v zadnjih letih, pa ne smejo biti naš cilj. Potrebno je storiti korak naprej in občinam nuditi podporo, ki jo potrebujejo zato, da gradijo mladim prijaznejše okolje za življenje in razvoj. Sadove takega okolja bodo namreč želi tako mladi, kot celotne skupnosti, v katerih bodo ti mladi odraščali v družbeno odgovorne odrasle posameznike. Inštitut za mladinsko politiko bo zato nadaljeval s svojim delom in se tudi v bodoče posvečal podpori občinam pri vzpostavljanju in razvoju lokalnih mladinskih politik. Primeri dobrih praks, ki so jih razkrili obiski po občinah, pa so nam lahko navdih za nadaljnje delo in dokaz, da smo na pravi poti.

V letu 2017 bodo organizatorji nadaljevali s projektom Rastimo skupaj, tokrat še bolj poglobljeno in s ciljem jasne in še bolj konkretne osredotočenosti na posamezne lokalne skupnosti in mladinske deležnike v njih. Uredništvo mlad.si bo zagotovo poleg in vas bo o nadaljnih korakih pravočasno obvestilo.

Vir in foto: uredništvo mlad.si

 

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki Regijski dogodki

Sorodni članki

Avtorji