Usposabljanje za mladinske delavce 1. generacija mladinskih delavcev/k v Novem mestu

28 Dec2016
1,965

NOVO MESTO – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je ob podpori Mestne občine Novo mesto in v sodelovanju s Socialno akademijo v Novem mestu izvedlo trimesečno usposabljanje za mladinske delavce in delavke. Poglobljeno izobraževanje, ki je bilo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, je sledilo smernicam predloga za Nacionalno poklicno kvalifikacijo mladinski delavec / mladinska delavka.

Usposabljanje prve generacije petnajstih mladinskih delavcev v Mestni občini Novo mesto (MONM), ki v svojih organizacijah delajo z mladimi, udejanja ukrep Strategije na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020, ki jo je občinski svet sprejel konec leta 2015. S sofinanciranjem tega večletnega programa MONM začenja s stalnim usposabljanjem kadrov z namenom dviga kakovosti mladinskega dela.

Neformalno izobraževanje je obsegalo raznolik nabor delavnic na teme: kaj je mladinsko delo, kako delati s skupino in reševati konflikte v njej, kako načrtovati mladinske programe, kako vrednotiti ter razširjati rezultate, katere so metode dela z mladimi, kako komunicirati z njimi, ter kako delati v medkulturnem okolju in s prostovoljci, ter kako pripraviti prijavo na razpis. Udeleženci so se vključili tudi v strukturiran dialog in se 8. 11. 2016 v Novem mestu udeležili pogovora z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič, ki je na vprašanje udeležencev usposabljanja ali bo sprejeta Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) mladinski delavec / mladinska delavka izrazila javno podporo potrditvi NPK.

Udeleženci so pridobili številna nova znanja in kompetence na področju mladinskega dela, hkrati pa opravili tudi praktični del s samostojno pripravo in izvedbo delavnic v različnih nevladnih organizacijah in ustanovah. Tako smo odgovorili tudi na potrebe nevladnih organizacij v lokalnem okolju, ki za izvajanje kakovostnih dejavnosti v mladinskem sektorju potrebujejo usposobljene mladinske delavce.

Nova skupina začne z usposabljanjem v začetku leta 2017, poziv k prijavam novih udeležencev pa bo objavljen januarja 2017, med drugim tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Za konec še vtis ene izmed udeleženk usposabljanja:
Ana: »Na usposabljanju sem se veliko naučila. Pridobila sem tako teoretična znanja (od tega kaj je to mladinsko delo, kdo so mladi, kakšne potrebe imajo, kdo je pravi prostovoljec, kako je potrebno z njimi ravnati, jih voditi v neki organizaciji, kako načrtovati učinke oz. kako kvalitetno preverjati delo v dnevnih centrih in kako jih med seboj primerjati, pa tudi to, o čem govori teorija Paula Freireja itd.), kot tudi praktična znanja v smislu, da jih lahko dejansko uporabim v praksi, saj zdaj vem, kako poteka celoten proces dela z mladimi (da z njimi vzpostaviš stik, jim daš določene vloge/naloge, ki terjajo vse več odgovornosti, in na koncu narediš evalvacijo. Naučila sem se tudi, kako z njimi izvesti izkustveno delavnico, od katere bodo veliko odnesli in na koncu spremenili ne samo svojega mišljenja, temveč tudi svoje ravnanje. Naučila sem se tudi kako, pridobiti čim večje število prostovoljcev in kako jih pripraviti do tega, da svoje delo opravijo optimalno).
Kot posameznica sem se naučila narisati premico dosedanjega življenja (dosežki in uspehi, vključno z vzponi in padci). Poleg tega sem pridobila nek poglobljen uvid v to, kakšna sem kot oseba, npr. da sem dobra poslušalka, da sem asertivna in empatična, da rada delam v timu in dogodke doživljam na čustveni ravni.«

Vir in foto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Lokalno

Sorodni članki

Avtorji