Mladinski center Sevnica uspešno zaključil dobrodelno akcijo

24Dec 2014

V Mladinskem centru Sevnica se zavedamo pomena širjenja solidarnosti in pomoči sočloveku. Omenjeni vrednoti bosta v prihodnje vedno bolj pomembni, zato smo v mesecu decembru v mladinskem centru organizirali dobrodelno akcijo, ki so jo organizirali s pomočjo mladinskih delavcev mladi ter se pri tem učili organizirati dobrodelno akacijo in si pridobili marsikatero izkušnjo.

Obvestilo uredništva: objave na portalu mlad.si v 2014

24Dec 2014

Vsi, ki se sprašujete koliko objav imate na portalu mlad.si, si jih lahko poiščete v e-biltenih mlad.si, Knjižnici (rubrika zgoraj).

Sejem primerov dobrih praks neformalnega pridobivanja kompetenc

24Dec 2014

Zavod BOB že osmo leto bogati svoje reference pri delu z mladimi. Strokovnjak za neformalno izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, socialno podjetništvo in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju. O vsem tem pričajo BOBovi programi/projekti, ki so udeležencem ponujeni brezplačno!

MMU Konferenca o mladinskem uličnem delu

24Dec 2014

V letošnjem letu smo organizirali in izvedli pvo konferenco o mladinskem uličnem delu. Oglejte si posnetek okrogle mize.

Prva mladinska platforma Evropske strategije za Podonavsko regijo

23Dec 2014

Prva konferenca “Učne poti za socialno kohezijo”/ “Learning Pathways to social cohesion”
MLADINSKE PLATFORME EVROPSKE STRATEGIJE ZA PODONAVSKO REGIJO /EUSDR Youth platform – The European Strategy for the Danube Region (Evropska strategija za Podonavsko regijo) je potekala od 15. do 17. decembra 2014 na Dunaju, ki se je udeležilo več kot 60 različnih akterjev, učiteljev in mladinskih delavcev.

Zaključni dogodek projektov Lažje zaposljiv.si in Mladi bi radi

23Dec 2014

V torek, 22. decembra 2014, sta se z zaključnim dogodkom končala projekta Lažje zposljiv.si (izvajalec Zavod MEPI) in Mladi bi radi (izvajalec Nefiks). Mlade sta z razvojem socialnih kompetenc pol leta pripravljala na vstop na trg dela.

Znanje ni več konkurenčna prednost

23Dec 2014

Na zaključnem dogodku projektov Ležje zaposljiv.si in Mladi bi radi, so mladi, mladinski delavci, delodajalci, strokovnjaki in oblikovalci politik izpostavili nekatere ključne probleme pri vstopu na trg dela.

Udeleženci o projektu Lažje zaposljiv.si

23Dec 2014

Pri projektu Lažje zaposljiv.si, ki ga je med junijem in decembrom 2014 izvajal Zavod MEPI, je sodelovalo več kot 20 mladih študentov, iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih. O projektu so v anketi povedali naslednje:

Razstava jaslic in ideje za domače tehnično-ustvarjalno delo

23Dec 2014

Razstava jaslic, ki jih je možno po načrtu in ob nazornih slikah posameznih korakov gradnje izdelati tudi doma v krogu družine.

Informativni dan o Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2015

23Dec 2014

V torek, 23.12.2014 je Urad RS za mladino organiziral tradicionalni informativni dan o Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2015. Na informativnem dnevu pa so spregovorili tudi o končnemu poročilu JP 2014 in e-računih.

Avtorji
Avtorji