JAVNA DELA V MLADINSKIH CENTRIH

30 Dec2014
2,472

 Javna dela v mladinskih centrih

 

Ob kadrovskih stiski, ki jo skoraj brez izjeme čutijo vsi mladinski centri v Sloveniji, se mnogi vsako leto zelo razveselimo novih sodelavcev, ki se vključijo prek programa javnih del. Pogosto začetke poleg navdušenja spremlja strah pred sprejetostjo v kolektivu in pred neizpolnjevanjem delovnih obvez.

 

Pa poglejmo še skozi oči udeleženke javnih del po pol leta vključitve:« Nevšečnost imena – marsikdo misli, da je to program, v katerega je vključena kaznovana oseba. Moja pričakovanja v delovnem okolju – vključenost v delovni proces. Rezultati? Med delom sem pridobila večjo samoiniciativnost, postala sem bolj odgovorna do dela. Samo delo je razgibano, kar mi je prineslo spoznavanje nepoznanih znanj in spretnosti. V okviru dela z mladimi sem veliko pripomogla tudi na osebnosti rasti, kar se kaže v povečani samozavesti, delovni zagnanosti in vnemi. Med pomembnejšo dodano vrednostjo v MMKC- u bi izpostavila razumevanje in komunikacijo med mladimi ter mladimi z odraslimi. Z samo vključenostjo v javna dela pa sem si pridobila tudi finančno stabilnost, kar je v današnjem času izrednega pomena.

 

Menim, da bi po preteku enega leta imeli ponovno oziroma večjo možnost za zaposlitev za daljše časovno obdobje, kar bi pripomoglo k zmanjšanemu število brezposelnosti mladih. Prednost tega bi bila tudi v tem, da je taka oseba že vpeljana v delovno okolje. Kar se tiče samih izkušenj, katere sem pridobila z delom v mladinskem centru pa menim, da ti lahko ogromno pripomorejo pri nadaljni karieri na novi poklicni poti.»

 

Skratka, mentorji, ne pozabimo svoje vloge. Novo programsko leto prinaša nove potenciale in nove priložnosti za mnoge, predvsem mlade in tiste, ki imajo v sebi mladostno energijo in željo po delu in aktivni participaciji. 

 

Vir: Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

Sorodni članki

Avtorji