Intervju z Ritvo Saarikettu

31 Dec2014
2,462

Ritva Saariettu je koordinatorica mednarodnih programov in projektov v finskem mladinskem centru Villa Ellba in pri Združenju finskih mladinskih centrov. V mesecu oktobru je Mreža MaMa gostila v Sloveniji povratni študijski obisk v okviru sekcije mladinski centri hostli (MCH). Študijski obisk, ki je bil podprt s strani Erasmus +: Mladi v akciji, pod naslovom Pomen mladinske infrastrukture za mladinsko delo, je bil več kot povratni obisk med dvema organizacijama, ampak je predvsem temeljil na izmenjavi izkušenj z mladinskim delom med Slovenijo in Finsko in načrtovanju skupnih projektov prihodnje. Obstajajo razlike in vzporednice med državama/organizacijama, zato smo lahko začrtali kar nekaj skupnih prihodnjih projektov, pri čemer je za Finsko združenje mladinskih centrov najbolj zanimiv proces strukturiranega dialoga, ki ga bomo z veseljem prenesli v njihovo okolje.  V času obiska med študijskim obiskom v Sloveniji smo z Ritvo opravili tudi intervju.

Kako ste povezani z mladinskim sektorjem na Finskem?

Zaposlena sem kot koordinatorica mednarodnih projektov v mladinskem centru Villa Ellba, delno pa delam tudi za Finnish Youth Centre Association (Finska mreža mladinskih centrov).

Kako so mladinski centri na Finskem organizirani?

Finsko Ministrstvo za izobraževanje in kulturo je imenovalo finske mladinske centre za uradne nacionalne centre za razvoj mladinskih storitev. Najpomembnejša področja, določena za razvoj, vključujejo širjenje participativnega izobraževanja skozi mladinske izobraževalne tabore, okoljsko in pustolovsko pedagogiko ter mladinske dejavnosti, ki poudarjajo avtonomijo in socialno vključenost mladih.

Ali se vam zdi, da je mednarodno mladinsko delo pomembno?

Mednarodno mladinsko delo je eden od temeljev delovanja finskih mladinskih centrov. Finski mladinski akt usmerja naše celotno delovanje. Bistvo akta je sprejemanje različnosti, medsebojna pomoč, delo in spoštovanje vseh mladih. To so temeljne vrednote, ki so ključne za rast in napredek v vseh naših mladinskih centrih.

Naša naloga je podpirati osebno rast in neodvisnost mladih oseb, spodbujanje aktivnega državljanstva in socialne vključenosti ter izboljšanje življenjskih pogojev za mladega človeka, po zaključenem procesu izobraževanja.

Učinki mednarodnega mladinskega dela razvijajo občutek za skupnost, solidarnost, pravičnost in enakopravnost, multikulturnost in opolnomočenje kompetenc mladih, zato predstavlja enega ključnih delov našega delovanja. S tem namenom imamo v vsaki naši enoti (10-ih mladinskih centrih) zaposleno osebo ali več, ki dela izključno na mednarodnih projektih.

Kako si organizirate delo na Mreži mladinskih centrov in kako skrbite za uporabo infrastrukture, ki jo imajo nacionalni mladinski centri?

Imamo skupno razvojno organizacijo – Suomen nuorisokeskusyhdistys ry (SNK ry), ki je po ureditvi podobna vaši Mreži MaMa. Združenje finskih mladinskih centrov je močno podprto s strani države, za spodbujanje aktivnega državljanstva in kakovostno življenje mladih.  Država je prepoznala pomembno vlogo pri podpori mreže in v tem, da se mladinsko delo in mladinski centri lahko razvijajo in napredujejo v odnosu do države.

Združenje finskih mladinskih centrov je nacionalna organizacija, ki promovira mladinske centre na Finskem in njen osrednji cilj je razvijati operativne predpogoje mladinskih centrov po vsej državi. Zaradi zaupanja mladinskih centrov, nacionalna organizacija združuje in zastopa interese mladinskih centrov v aktivnem sodelovanju z mladimi in interesnimi skupinami mladih, izobraževalnimi institucijami in financerji. Javnost obvešča in informira o novostih v mladinskem sektorju in razvojnih potrebah, ki nastajajo.

Financiranje združenja sestavlja del prihodkov ustvarjenega z dejavnostmi mladinskih centrov, del se financira iz Ministrstva za izobraževanje in kulturo, članarine in pristojbin za trženje, ki ga plačajo mladinski centri. Finsko Ministrstvo za izobraževanje in kulturo nadzoruje delovanje združenja mladinskih centrov in vsako letno preverja rentabilnost delovanja. 

Združenje finskih mladinskih centrov je bilo ustanovljeno leta 1993. Glavna pisarna se nahaja na otoku Suomenlinna v Helsinkih, na predelu, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine, kjer združenje tudi vodi Hostel Suomenlinna.

Finsko Ministrstvo za izobraževanje in kulturo je imenovalo Združenje finskih mladinskih centrov za uradne nacionalne centre za razvoj mladinskih storitev. Najpomembnejša področja, določena za razvoj, vključujejo širjenje participativnega izobraževanja skozi mladinske izobraževalne tabore, okoljsko in pustolovsko izobraževanje ter mladinske dejavnosti, ki poudarjajo socialno neodvisnost.

Centri se nahajajo po vsej Finski, v območjih, ki predstavljajo tipično regionalno okolje. Divjina (neokrnjena narava) v bližini centrov je sestavni del vseh izobraževalnih programov, kjer mladi pridobivajo učne izkušnje. Osrednji del vsake aktivnosti so neposredna učna izkušnja, pridobljena na praktičen način, zraven pa se spodbuja tudi timski duh in učenje dela v skupini. Dejavnosti, ki jih načrtuje strokovni vodja tabora, so razvite v skladu z načeli pustolovskega in izkustvenega izobraževanja. Vse povežemo v celovito zgodbo, tudi kulinarični pridih dodamo taborom. Mladi se v času, ki ga preživijo v enem izmed finskih mladinskih centrov seznanijo tudi z zdravim načinom prehranjevanja, saj so zdravi in domači obroki iz finske kuhinje mladinskih centrov pripravljeni tako, da so zanimivi tako za otroke, mladostnike kot tudi odrasle.

Kakšna je vaša zaposlitvena-kadrovska  struktura? 

SNK- Zveza finskih mladinskih centrov ima 6 polno zaposlenih in 2 delavca zaposlena za polovični delovni čas. To so izvršni direktor, direktor za razvoj, koordinator projektov, mladinski delavec, vodja hostla Suomenlinna, vodja marketinga in koordinator projektov ter koordinator mednarodnih projektov. Le s polno in celovito ekipo, ki je na voljo v nacionalni organizaciji, lahko oblikujemo in izvajamo programe, ki so primerni za mladino.

 

Kaj mislite, da so najboljše prakse, ki imate na Finskem?

Naša prednost je ta in tudi Slovenija ima glede na svojo geografsko strukturo lepe priložnosti za to, da lahko naravo izkoristi za učni poligon in da mlade navaja živeti z okoljem. Na Finskem sledimo razvojnim programom in projektom kot so:

1. Okoljski izobraževalni program, gozdna pedagogika in pustolovski programi

2. Projekt: Pedagoški program finskih mladinskih centrov, ki skrbi za izobraževanje mladinskih delavcev

3. Projekt Socialnega mladinskega dela, ki ga izvajamo v vsakem finskem mladinskem centru

4. Razvoj mladinskega dela

5. Mednarodno delo in programi za mlade v mladinskih centrih

 

Kako ocenjujete delo slovenskih mladinskih centrov? Ali obstajajo razlike med slovenskimi in finskimi?

Vaši centri so v urbanih okoljih, večjih mestih in krajih in zato predstavljajo osrednji prostor druženja mladih in podporo mladinskemu delu. Večina centrov je dobro prilagojena lokalnim razmeram in potrebam. Mladinski centri imajo lepo in dobro zasnovano infrastrukturo, kot tudi zelo strokovno osebje.

Naši mladinski centri na Finskem so bližje naravi, kot urbanemu okolju. Bolj smo odvisni od dobrega marketinga in ohranjanju dobrih stikov z našo ciljno skupino po vsej deželi in v drugih državah. Pomemben poudarek dajemo vzgoji kadra, ki dela z mladimi. Mislim, da je med nami veliko podobnosti, hkrati pa tudi veliko razlik. Vaša prednost je ugodna klima. Tukaj lahko izvajate veliko aktivnosti in programov na prostem skozi vse leto, ne samo v poletnem času, kot pri nas.

Kako vidite prihodnost mladinskega dela?

Mladinsko delo in njegov razvoj je delovno področje mladinske politike, ki jo je potrebno neprestano negovati in razvijati.

Sama menim, da bomo sledili svoji misiji in sicer vzgoji aktivnih mladih, podpiranju osebne rasti in avtonomnosti mladih, spodbujanju aktivnega državljanstva in izboljšanju življenjskih pogojev za mlade. Verjame in vem, da imate v Sloveniji prav takšen potencial in na določenih točkah še močnejšega od našega. Dobri ste v aktivni participaciji, kulturi, zagovorništvu, neformalnem izobraževanju.

 

Vir: Uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Intervjuji

Sorodni članki

Avtorji