Izšla je šesta številka občasnika IndiJanez

30 Dec2013
2,453

Šesta številka obsega dvajset strani, ki so jih tudi tokrat zapolnili zgolj mladi pisci.

Tokrat lahko preberete o tem zakaj se generacija Y doživlja kot generacija B, pa o tem zakaj so pripradniki te generacije nesrečni, razmišljanje o omejitvah vegetarijanstva in njegovi alternativi; najpogumnejši bralci se lahko lotijo neverjetnih novic iz celotnega sveta, preberejo o Nelsonu Mandeli itd.

 

Online PDF za spletno branje: http://www.pekarna.net/shared/INDIJANEZ_ST.6_spletni.pdf
Online PDF za tiskanje: http://www.pekarna.net/shared/INDIJANEZ _ST.6_tisk.pdf

Branje in listanje na lastno odgovornost.

 

Občasnik v fizični obliki lahko najdete na naslednjih lokacijah:

Maribor: MC Pekarna, Hostel Pekarna, Infopeka, Bar Sova (UKM), čitalnica Rotovž, Eat Smart, Huda kava, Kult, MOM (mizica pri županovi pisarni), Štuk, TIC, Tildos, Punkt, TOTO, Patrick’s Pub, Čajek, Bober (Strossmeyerjeva), Rockaj, II. gimnazija Maribor, Prva gimnazija Maribor, Dom upokojencev Danice Vogrinec (obe enoti), Dom starejših občanov Tezno, čakalnice Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Ljubljana: Socialni center Rog, [A] Infoshop.

Kontakt: desk@indijanez.si

 

O občasniku IndiJanez:

Temelji občasnika Indijanez slonijo na svobodnem pretoku informacij, neodvisnem poročanju in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine. Vsebinska izhodišča se izogibajo političnim opredelitvam in ideološkim označbam  in determinističnim kategorizacijam. Vsebinsko jedro občasnika teži k aktivnemu sooblikovanju družbe, kritičnemu podajanju pogleda na aktualna in pretekla dogajanja, pacifizmu, egalitarizmu, nekonformizmu, revoluciji, svobodnjaštvu… pri čemer skozi kategoričen dvom, opozarja na nepravilnosti in anomalije socialnih okolij in družbenih segmentov. Obenem skuša iskati rešitve za dosego pravičnejše in konstruktivnejše družbe zavoljo dobrobiti vseh živih bitij. Še posebej nudi platformo za tiste miljeje in skupine, ki so socialno ali kako drugače ogrožene, marginalizirane ali v drugih medijih potisnjene v ozadje oz. ideološko interpretirane in namensko označene.

 

 

 

 

 

 

 

Sorodni članki

Avtorji