Pinine filozofske čajanke

31 Dec2012
2,190

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v z mesecem oktobrom pričela izvajati tematske mesečne filozofske čajanke. Do konca leta 2012 se je v e-Kavarni PiNA razpravljalo o:

 

O NAPREDKU
• Kako so v posameznih obdobjih preteklosti ljudje različnih kultur in tradicij razumeli človekov napredek?
• Kaj pod izrazom napredek razumejo filozofi in znanstveniki?
• Kaj pod (pogosto slišanim) geslom napredka razumemo mi sami dandanes in v kakšni meri čudežni dosežki tehnike in znanosti vplivajo na našo zavest o napredku človeške družbe in civilizacije?
• Kakšno vlogo imajo v kontekstu tega vprašanja ob globalni tekmi za hitrejšo gospodarsko rast, različne družbene pobude?

 

UTD – univerzalni temeljni dohodek
• Kako predlog UTD utemeljuje njegov prvi zagovornik in utemeljitelj prof. Philippe van Parijs in zakaj je po njem "Temeljni dohodek – preprosta in močna ideja za 21. stoletje"?
• Kako je s predlogom UTD v Sloveniji, glede na izčrpno literaturo in raziskave, ter nedavno (oktober) mednarodno konferenco v Ljubljani?
• Kaj predstavlja Evropska državljanska pobuda za TD, ki nagovarja Evropsko komisijo, da se posluži vseh možnih načinov za pospešitev uvedbe TD-ja z namenom boja proti socialni izključenosti in diskriminaciji?
• Kaj razumemo pod izrazom "prekariat", kot oznako novega družbenega razreda?
• Katera so stališča in razlogi pobudnikov in zagovornikov in kateri so najpogostejši ugovori tistih, ki njegovi uvedbi nasprotujejo?
• Kaj bi UTD pomenil za svobodo posameznika in kako bi njegova uvedba vplivala na trg delovne sile?
• Zakaj številna aktualna dognanja in raziskave nakazujejo, da predlog UTD ni zgolj nova družbena utopija, ampak je lahko tudi realnost?

 

Od UMA do DUŠE in DUHA
• Kaj so pod temi izrazi razumeli v preteklosti od grške antike do novega veka?
• V kakšnem smislu je izraz psyché uporabljen pri Homerju, kakšen nauk o duši najdemo pri Heraklitu, kaj je pomenila Anaksagorova uvedba uma , ki ga razlikuje od pojma duše, kaj je o duši učil Pitagora, potem Demokrit in atomisti do Epikurja ter kakšno vlogo in pomen pojem duše (psyché, ψυχή) pridobi po nastopu Sokrata pri Platonu in Aristotelu, ko je bila duša ime za osrednja vprašanja človekovega bivanja?
• Zakaj je bila za antične Grke opredelitev človekove duše paradoksnejša kot za kasnejše prebivalce krščanskega sveta?
• Kaj se z razumevanjem duše in duha zgodi v novem veku po nastopu Descartesa in Giordana Bruna, sploh pa po izzidu Kantove Kritike čistega uma in zaokrožitvi nemške klasike v Heglovi Fenomenologiji duha?
• Nekaj razlogov za to, da izraz »duša« v sodobnih znanostih občutijo kot zastarelega in ga nadomeščajo z izrazi »zavest«, »duševnost«, »duh«, »mentalno«, »psihični aparat« itd.
• Kaj navsezadnje nam ti izrazi pomenijo danes, ko so mnogi fascinirani nad obeti visoko tehnoloških naprav (Magnetna resonanca in CT npr.), s katerimi lahko posnamemo delovanje možganov…?

 

Projekt "Filozofskih čajank" želi spodbujati radovednost ljudi za različno duhovno in zgodovinsko dediščino posameznih delov sveta. Posledično pa motivirati posameznika, da se (tudi ob branju dostopnega družboslovja in humanistike) samostojno spoprime z aktualnimi izzivi sedanjega časa.

 

Vabljeni na naslednjo čajanko, 16. Januarja 2013 v e-Kavarno PiNA (Kidričeva 43, 6000 Koper).

 

Vir: KID PiNA
 

Sorodni članki

Avtorji