Obisk Generalnega sekretarja WOSM v Ljubljani

31 Dec2012
2,405

Avgusta leta 2014 organizira Zveza tabornikov Slovenije – Nacionalna skavtska organizacija 40. Svetovno skavtsko konferenco in 12. Svetovni skavtski forum mladih. Oba dogodka bosta pomembna za promocijo Slovenije v svetu in bosta neposredno prispevala k povečanim prihodkom v turizmu.

V okviru priprav na ta dva dogodka je Ljubljano obiskala od 16. do 18. decembra delegacija Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM) pod vodstvom Generalnega sekretarja g. Luca Panissoda. Namen obiska je bil:

 

  • nadaljevanje sodelovanja med ZTS in WOSM pri organizaciji konference,
  • predstavitev konference in svetovnega skavtskega gibanja slovenski javnosti,
  • vzpostavitev dialoga s predstavniki države glede njihovega sodelovanja pri posameznih vidikih konference.

 

Svetovna skavtska konferenca je najvišji organ odločanja v Svetovni organizaciji skavtskega gibanja (World Organization of the Scout Movement, WOSM). Na konferenci, ki poteka vsako tretje leto, sodelujejo delegacije 161 nacionalnih skavtskih organizacij, še dve nacionalni organizaciji pa sta trenutno v postopku sprejemanja in bi lahko postali članici WOSM prav v Sloveniji. Glavna naloga konference je oblikovanje in spremljanje politike skavtskega gibanja na svetovni ravni ter sprejemanje ukrepov za nadaljnje uresničevanje poslanstva, vizije in strategije skavtstva.

Na zadnji konferenci, ki je januarja 2011 potekala v Braziliji, je sodelovalo 918 delegatov in opazovalcev iz 138 držav ter več sto spremljevalcev, prostovoljcev in članov profesionalnega osebja svetovne in regijskih skavtskih pisarn. ZTS na račun močnih evropskih delegacij predvideva večjo udeležbo na dogodkih v Sloveniji.

 

V tednu pred konferenco bo v Sloveniji potekal tudi forum mladih. Udeleženci, stari od 18 do 25 let, bodo razpravljali o aktualnih izzivih svetovnega gibanja in družbe nasploh ter iskali rešitve zanje. Forum daje mladim priložnost za razvoj kompetenc za aktivno vključevanje v procese odločanja na vseh ravneh. Delegati in opazovalci v času foruma oblikujejo in sprejemajo priporočila konferenci. Večina njih je pozneje vključena tudi v delegacije na konferenci, kjer lobirajo za vključitev vsebine priporočil foruma med resolucije konference.

Na zadnjem forumu v Braziliji je sodelovalo 126 delegatov in 49 opazovalcev, skupaj z osebjem pa več kot 250 udeležencev.

 

Leta 2014 bo ZTS obeležila dvajseto obletnico vključitve v WOSM. Gostiteljstvo svetovnih dogodkov je ob tem jubileju lepo priznanje. Za organizacijo pomeni tudi priložnost za krepitev organizacije in promocijo taborništva. Članom daje priložnost za pridobivanje izkušenj organizacije dogodkov večjih razsežnosti. Predvidevamo, da bo v organizacijo obeh dogodkov aktivno vključenih približno 150 prostovoljcev iz ZTS. Ti ne bodo le prevzemali velike odgovornost, ampak hkrati širili socialno mrežo in začutili, da so del velike skavtske družine – družine prostovoljcev z vsega sveta. Izkušnje, pridobljene na teh dveh dogodkih, bodo veliko prispevale k razvoju osebnih in delovnih kompetenc sodelujočih.

 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije

 

Sorodni članki

Avtorji