Gozdna šola Zveze tabornikov Slovenije se po novem ogreva s toplotno črpalko z rabo energije podtalnice

31 Dec2012
2,141

Od 20.12.2012 se Gozdna šola ZTS ogreva z toplotno črpalko z rabo energije podtalnice. To pomeni zmanjšanje emisij in 60-70 prihranka pri energiji za ogrevanje objekta. Podjetje Geosonda iz Kranja je zagnalo v obratovanje toplotno črpalko v domu v Bohinju.

Pred tem se je taborniški objekt ogreval z rabo utekočinjenega plina. Zaradi visokih letnih obratovalnih stroškov se je vodstvo odločilo za iskanje možnosti znižanja oziroma iskanja okolju prijaznega načina. Izbirali so med možnostjo raba biomase ( sekanci ali peleti) ali toplotno črpalko z rabo energije podtalnice. Dom je bil samo oskrben s pitno vodo iz lastne vrtine, zato je bila odločitev enostavna. Vodnjaška vrtina ni bila več v uporabi, ker je objekt že nekaj let oskrbovan s pitno vodo iz javne vodoskrbe.

Toplotna črpalka je slovenske proizvodnje. Finančno je projekt podprl Petrol v okviru svojega razpisa za učinkovito rabo energije, del pa taborniki sami. S toplotno črpalko bodo taborniki zmanjšali emisije toplogrednih plinov in tudi prispevali k izpolnjevanju sprejetih obveznosti do Kyota in Evropske unije. Prav tako pa bodo s tem tudi zmanjšali letne obratovalne stroške za 60 do 70%.

Vendar pa to ni le korak do zmanjšanja letnih obratovalnih stroškov, še večji je korak k izobraževanju mladih državljanov o možnostih rabe obnovljivih virov energije, kamor sodi energija podtalnice.
 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije

Sorodni članki

Avtorji