Komentarja Analize Mladinski centri v Sloveniji

28 Dec2011
2,311

komentar g. Zorka Škvora, podsekretarja na Uradu RS za mladino:

"V zvezi s povabilom na krajši odziv, ki se nanaša na predstavitev analize Mladinski centri v Sloveniji, bi želel najprej izraziti zadovoljstvo, da je eno od področij mladinskega dela obeleženo tudi z aktualnim pogledom v uspešnost enega od instrumentov mladinske politike. Doslej je bilo opravljenih kar nekaj poizkusov celovitega pregleda mladinskih centrov v RS, njihovega konceptualnega snovanja, nastajanja, razvoja, organizacijske kulture, programske raznovrstnosti,vraščanja v lokalno okolje in njegovo preseganje, vse do mednarodnega, najpogosteje, evropskega nivoja.
Pričujoča analiza Mladinski centri v Soveniji dodaja k dosedanjim vprašalnikom, seminarskim, diplomskim in magistrskim nalogam, raziskavam, ekspertizam in analizam, dovolj širok, ponekod pa tudi "globinski" pristop.
Škoda le, da analiza ne vključuje več razpoložljivega referenčnega "materiala", s čimer bi analizo obogatili s primerjavami – za kar je še čas in kar se ponuja kot izziv za nadaljevanje opravljenega dela.                                                                                                                                                                                                       V vsakem primeru je analiza s svojo aktualnostjo, ki dokazuje programsko in infrastrukturno vraščenost mladinskih centorv v širši družben prostor, prispevek k dosedanjemu minulemu delu v okviru mladinskih centrov. Analiza osvetljuje nacionalni fenomen, ki se pojavlja kot uspešen razvojni projekt sodelovanja vladnih in nevladnih struktur z izrednim prispevkom soudeležbe mladih. To pa je dediščina,ki jo mladinska politika/politike ne bi smele zapraviti."

komentar g. Marjana Novoselca, raziskovalca mladine:
"Mladinski centri nedvomno predstavljajo pomemben dejavnik na področju razvoja potencialov naše mladine in jim je tudi v prihodnje pripisovati pomembno vlogo na tem področju. Ključna vloga mladinskih centrov je predvsem v zagotavljanju osnovne infrastrukture mladim, prostore, kjer se lahko sami izražajo in uresničujejo svoje interese. Pomembno pozornost gre v prihodnje posvečati predvsem odzivnosti na dejanske želje in potrebe mladih, čemur pa bodo mladinski centri vse težje kos, če k zadevi ne bo resno pristopila tudi država, ki je bila v preteklosti v veliki meri odsotna oziroma je odgovornost pretežno prelagala na lokalne skupnosti in občine, ki pogosto niso imele ustreznih finančnih virov. Potrebno je tudi poudariti, da so mladinski centri najpogosteje nastajali kot reakcija na pomanjkanje kulturnih prostorov za mlade, zato tudi v prihodnje  nikakor ne gre zanemarjati njihove vloge in pomena za delovanje in razvoj mladinske
kulturne produkcije."

 

Sorodni članki

Avtorji