Publikacija “Perspektive mladih” Mladi v digitalnem svetu

37388600_1404037346364095_3975448057327124480_n
24 jul2018
161

EVROPA – Namen serije publikacij Perspectives on Youth, ki jih izdaja Partnerstvo Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine (EU-CoE youth partnership) je, da delujejo kot forum za informiranje, razprave, razmišljanja in dialog o evropskem razvoju na področju mladinske politike, raziskovanja mladine in mladinskega dela.

V skladu s tem, so se pri oblikovanju četrte izdaje odločili, da kot izhodišče za njeno pripravo vzamejo zaključke Simpozija o sodelovanju mladih v digitaliziranem svetu, ki ga je Partnerstvo med Evropsko Komisijo in Svetom Evrope na področju mladine izvedlo med 14. do 16. septembrom 2015. S tem so zagotovili, da se razprave, ki so se zvrstile na simpoziju, nadgradijo, obenem pa se razširi krog oseb, ki so vključeni v te razprave.

Prispevki v publikaciji so nastala na podlagi poziva Partnerstva zainteresiranim avtorjem, da pripravijo tekste, v katerih predstavijo argumentirane razprave povezane z enim ali več ključnimi sporočili, ki so bila oblikovana na simpoziju. Vprašanja, s katerimi se ukvarjajo prispevki v publikaciji so:

- Kakšna je vloga in / ali oblika digitalne participacije pri ustvarjanju in izvajanje holističnega pristopa za krepitev aktivnega državljanstva med mladimi?

- Kako si lahko prizadevamo za oblikovanje mešanih učnih pristopov, ki temeljijo na participativnih načelih, in vključujejo nove instrumente in izobraževalna orodja (na primer digitalna orodja)?

- Kako lahko podpremo prehod mladih na trg dela na način, da bo zagotovljena višja kvaliteta zaposlitev in demokratična udeležba v gospodarstvu? Kakšne so spretnosti, potrebne za delovna mesta prihodnosti? Kako lahko podpiramo kakovostna delovna mesta in podjetniške pobude v digitalni dobi?

- Kateri pristopi, politična prizadevanja ali pobude se sprejemajo oz. jih je treba krepiti, da bi zaščitili in opolnomočili mlade v digitalni dobi?

- Kako lahko marginalizirane in izključene skupine mladih enakopravno sobivajo v digitalni dobi? Kako lahko digitalizacija pomaga družbam, da postanejo bolj vključujoče glede ranljivih skupin mladih? S katerimi izzivi in ovirami se bo še potrebno soočiti?

- Kakšna je vloga mladinskega dela in mladinskih delavcev kot “povezovalcev” in mediatorjev med digitalnimi viri, deležniki in mladimi?

Pri poskusu odgovarjanja na zgoraj navedena vprašanja so avtorji poglavij v publikaciji skušali prispevati k pridobivanju znanja in / ali dodatnim vprašanjem v zvezi s sodelovanjem mladih v digitaliziranem svetu.

Publikacija Perspectives on Youth: Young people in digitalised world je na voljo TUKAJ.

Vir: uredništvo mlad.si (vir in foto: MOVIT)

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji