Mladim prijazna občina Nova priložnost za občine

Podelitev certifikata 2017
23 jul2018
482

SLOVENIJA – Objavljena sta dva javna poziva Mladim prijazna občina: Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2018─2022 in Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata, ki naslavlja občine, katerim veljavnost certifikata se izteka v letošnjem letu.

Certifikat Mladim prijazna občina, katerega podeljuje Inštitutu za mladinsko politiko Ajdovščina, spodbuja lokalne skupnosti v Sloveniji, da odigrajo svojo vlogo pri oblikovanju mladim prijaznejšega okolja. Naloga lokalnih oblasti je, da mladim zagotavljajo prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine ter dosegajo svoje cilje in se tako razvejejo v družbeno odgovornega odraslega.

Certifikat se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila.
Na strani mladi-in-občina.si sta bila objavljena dva javna poziva, namenjena občinam z zgledno urejeno lokalno mladinsko politiko: Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2018─2022 in Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina. Slednji je namenjen občinam, ki so certifikat prejele leta 2014 in jim v letošnjem letu veljavnost listine poteče. Javna poziva sta odprta do 5. septembra.

Zemljevid - Mladim prijazne občine 2018

Zemljevid – Mladim prijazne občine 2018

Podaljšanje veljavnosti certifikata mladim prijazna občina omogoča spremljanje rezultatov izvajanja ukrepov za mlade ter načrtovanju kazalnikov uspešnosti ukrepov. Občine, nosilke certifikata Mladim prijazna občina, za potrebe podaljšanja veljavnosti certifikata morajo tako pregledati rezultate izvajanja posameznih ukrepov v preteklih štirih letih in se zavezati k novim kazalnikom uspešnosti izvajanja ukrepov, ki jih bodo dosegale v prihodnjem 4-letnem obdobju.
Namen pogojev za občine, ki želijo podaljšati veljavnost že pridobljenega certifikata, predvsem pa namen beleženja in načrtovanja rezultatov posameznih ukrepov, je neprekinjen razvoj lokalnih mladinskih politik v Sloveniji, predvsem v tistih občinah, ki so v preteklosti že dokazale, da se področju mladine že posvečajo. Na Inštitutut za mladinsko politiko namreč verjamejo, da za te občine certifikat Mladim prijazna občina predstavlja potrdilo o dobrem delovanju na področju mladine, predstavlja pa tudi in predvsem zagon za nadaljevanje že uspešnega dela na področju reševanja izzivov mladih ter preventivnega ukrepanja, ki izzive mladih omili.
Inštitut za mladinsko politiko podeljuje certifikat Mladim prijazna občina že sedmo leto zapored. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

FOTO in VIR: Inštitut za mladinsko politiko

Logo MPO 12.5.12

Institut_za_mladinsko_politiko

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Izpostavljeno

Sorodni članki

Avtorji