Kariera danes ni le enosmerna pot Zato jo je potrebno načrtovati

VZP-zakljucek-6
03 jul2018
298

SLOVENIJA – Če smo nekoč kariero razumeli kot napredovanje iz nižjega na višji položaj v okviru organizacije ali delovnega mesta, danes kariera predstavlja posameznikovo celotno življenjsko pot. Kariera je del življenjskega cikla in pomeni razvoj posameznika na poklicnem, izobraževalnem in zasebnem področju. O načrtovanju kariere smo se spraševali tudi skavti v okviru projekta Vzgoja za poklic. 

POMEN NAČRTOVANJA KARIERE

Danes imamo na voljo vedno manj prostega časa, zato ne moremo smisla življenja iskati le v prostočasnih aktivnostih.  Smisel in veselje moramo najti v stvareh, ki jih delamo večino časa. V enem letu kar 252 dni preživimo na delovnem mestu. Si želite tretjino svojega življenja početi nekaj, kar vas ne osrečuje?

Ker se kariera vedno bolj povezuje z drugimi življenjskimi področji, našo identiteto, družinskimi in socialnimi vezmi ter materialnim statusom, vpliva tudi na kakovost našega življenja. Od vprašanja KAJ ŽELIMO DELATI, je odvisno KAKO BOMO ŽIVELI.

Vprašajte se:

S kom se želite družiti?

Kakšen status bi radi imeli v družbi?

Koliko želite zaslužiti? Kaj si želite privoščiti?

Kje želite živeti? Kaj želite, da vam ponuja okolica?

Koliko prostega časa si želite in koliko časa ste pripravljeni nameniti delu?

Kaj želite početi v prostem času? Kam si želite na dopust?

DOTS MODEL

Svojim življenjskim ciljem boste lahko sledili, če se boste že v času študija (najkasneje pa ob njegovem zaključku) posvetili načrtovanju kariere.

Bill Law in A. G. Watts sta razvila t. i. DOTS model poklicnega odločanja, načrtovanja kariere in vodenja kariere. Vključuje štiri ključna področja, ki jih je treba obravnavati v procesu kariernega načrtovanja:

D  – Decisions – ODLOČANJE

O – Opportunities  Awareness – ZAVEDANJE MOŽNOSTI

T – Transitions skills – PREHAJANJE

S – Self Awareness – ZAVEDANJE SEBE

ZAVEDANJE SEBE

Pri načrtovanju kariere si morate najprej odgovoriti na vprašanja o svoji osebnosti.  V poglavju Samoocena in samorefleksija si lahko preberete kako prepoznati svoje osebnostne lastnosti, vrednote, motive, interese, želje, kompetence.

Pomembno je, da si znate odgovoriti na vprašanja: Kakšen sem?, Kaj znam? in Kaj si želim?

ZAVEDANJE MOŽNOSTI

Okolje (socialno in materialno) močno vpliva na vaše karierne možnosti. Zavedanje možnosti v okolju se nanaša na zbiranje informacij in spoznavanje možnosti izobraževanja, izbire poklica in zaposlovanja.

Poznavanje značilnosti poklicev (pogoji, naloge, značilnosti, plačilo ipd.) vam pomaga, da prepoznate poklice, ki so skladni z vašimi željami, sposobnostmi, pričakovanji. Tako boste imeli več možnosti, da se boste odločili za pravi poklic in boste na delovnem mestu zadovoljni.

Kateri poklici/delovna mesta me zanimajo? Kaj vem o njih?

-  Katera področja dela, poklici so danes perspektivni?

-  Katere poklice lahko s svojo izobrazbo opravljam?

Poznavanje možnosti in poti izobraževanja pomeni poznavanje ponudbe študijskih programov, vpisnih pogojev, zahtevnosti in možnosti prehodov.

- S katerim študijskim programom bom izpolnil pogoje za opravljanje želenega poklica?

- Katera dodatna znanja bom še potreboval za opravljanje poklica in kje jih lahko pridobim?

Poznavanje zakonitosti trga dela, trendov in možnih oblik zaposlovanja vam omogočajo, da predvidevate prihajajoče razmere in s tem prepoznate priložnosti za uspešno karierno pot.

-  Kako deluje trg dela danes? Kaj pričakujejo delodajalci?

- Kakšni bodo prihajajoči trendi zaposlovanja in potrebe po delovni sili?

ODLOČANJE

Osrednje mesto ima sprejemanje odločitev in vpliva na to, kako raziskujete informacije o sebi in kako raziskujete informacije o okolju. Pri načrtovanju kariere boste namreč učinkoviti takrat, ko boste sprejeli odločitve, ki so skladne z vašimi vrednotami, interesi, sposobnostmi. In ko se boste sposobni prilagajati spremembam v okolju, boste nanje pripravljeni in jih boste znali predvidevati.

Pri odločanju vas lahko omejujejo negativna prepričanja o sebi, negotovost, strahovi, nizka stopnja samozaupanja, neodločnost, odvisnost od mnenja drugih. Zato bo veliko lažje, če boste imeli na voljo dovolj informacij o sebi, poklicih in trendih zaposlovanja.

PREHAJANJE

V življenju prehajamo med različnimi izobraževalnimi sistemi (iz osnovnošolskega v srednješolskega), iz izobraževanja v zaposlitev, iz zaposlitve v brezposelnost, iz ene zaposlitve v drugo itn.

Za lažje in uspešnejše prehajanje je treba razviti spretnosti, ki vam bodo pomagale, da se prilagodite spremembam. Ključna spretnost pri uresničevanju sprejetih odločitev je postavljanje ciljev. Ustrezno postavljeni karierni cilji vam bodo služili kot motivatorji in usmerjevalci vedenja.

logo

ESS+MIZŠ2

 

Vir: Klara Vidmar

Foto: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki Izpostavljeno

Sorodni članki

Avtorji