Za Življenje!

01 Jun2018
188

MARIBOR – V sredo 23. 5. 2018 so člani projekta Za Življenje!, ki spada pod okrilje Društva študentov medicine Maribor (DŠMM), na Medicinski fakulteti v Mariboru, sprejeli avtorico raziskovalne naloge, učenko 7. razreda osnovne šole Tabor 1., ki je sodelovala na tekmovanju Mladi za napredek Maribora. Učenka je naredila raziskovalno nalogo s področja prve pomoči pri srčnem zastoju.

Člani projekta Za Življenje! so predstavitev raziskovalne naloge zasledili v Evropskem kulturnem in tehnološkem centru Maribor – Centru eksperimentov Maribor, ki je 11. 4. 2018 v svojih prostorih na Glavnem trgu 20 organiziral predstavitev najbolj zanimivih nalog udeleženih na tekmovanju Mladi za napredek Maribora. Tema raziskovalne naloge sovpada s cilji in področjem delovanja projekta Za Življenje!, saj zajema zelo pomembno šibko točko naše družbe – znanje prve pomoči in posledično nudenje le te ob nezgodah. Zato so, kot nagrado za trud in opravljeno raziskovalno delo, člani projekta učenko povabili na Medicinsko fakulteto Maribor. Obisk je bil namenjen spoznavanju in predstavitvi učenkinega raziskovalnega dela, pa tudi ogledu fakultete in simulacijskega centra, kjer so člani projekta Za Življenje! deklici prikazali uporabo avtomatskega defibrilatorja, postopek vstavljanja dihalne cevke z laringoskopom in druge oblike dodatnih postopkov oživljanja, ki se jih študenti medicine priučijo tokom študija. Verjamemo, da tak pristop z medgeneracijskim sodelovanjem mlade vzpodbuja pri nadaljnjem raziskovalnem delu in da je s tem narejen pomemben napredek na področju ozaveščanja javnosti o veščinah prve pomoči in njihovem pomenu za našo družbo.

V Centru eksperimentov Maribor so bili veseli tovrstnega odziva, saj so s predstavitvijo mladih raziskovalcev in njihovih raziskovalnih nalog ter inovacijskih predlogov dosegli namen prireditve s katero so hoteli širši javnosti pokazati koliko dela in znanja je vloženega s strani mladih v te naloge in kako zelo zanimivi so predstavljeni postopki in modeli.

Vir in foto: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji