Vizija društva Lojtra

Lojtra_Photo
14 jun2018
389

LJUBLJANA – V društvu Lojtra smo v maju izvedli drugo mednarodno usposabljanje za mladinske delavce v okviru programa Erasmus+ mladi v akciji, ki ga v Sloveniji koordinira nacionalna agencija Movit. Prisotnih je bilo 24 mladinskih delavcev iz 10 držav EU. V tokratnem prispevku si želimo nekoliko pobližje obrazložiti smisel našega početja, kot ga vidimo sami in kateri nas motivira in žene v nove in nove projekte.

Zametki današnje Evropske Unije (EU) so se pojavili po drugi svetovni vojni. Ključni motiv je strnjen v besedah: Kaj takega se ne sme ponoviti. Vojna v Evropi se ne sme ponoviti. S tem ciljem so države pričele tesneje sodelovati na številnih področjih. Danes je EU mednarodni subjekt, ki se s svojim delovanjem dotika življenja skoraj vsakega posameznika, ki živi v njej. Eden izmed za nas pomembnih programov EU je program Erasmus+. Program je precej obširen, trenutno se osredotočamo na poglavje o mladini, ki ima štiri ključne cilje:

- izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnosti ter spodbujati njihovo udeležbo v demokratičnem življenju v Evropi in na trgu dela,

- spodbujati večjo kakovost mladinskega dela,

- dopolnjevati reforme politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni in

-  okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij.

Ti cilji se naslavljajo skozi pretežno mednarodne aktivnosti, kjer se mladi ali mladinski delavci iz različnih držav EU zberejo na enem mestu in obravnavajo določeno temo pomembno za njih in skladno s programskimi cilji. Vse skupaj poteka v okvirjih neformalnega izobraževanja, ki ima svoje zakonitosti, svoja pravila in svoj namen. Ravno tu izvira tudi motivacija društva Lojtra. Kompleksne učne izkušnje, ki jih ustvarjamo, poleg pridobivanja znanja o obravnavani temi, ogromno prispevajo k zavedanju in razumevanju širše okolice v kateri živimo. Zaradi okrepljenega osebnega stika z ljudmi iz drugačnih realnosti krepijo sposobnost empatije, strpnosti in solidarnosti. Omogočajo intenzivno spoznavanje sebe in drugih ter ustvarjanje toplih, prijateljskih odnosov, ki segajo daleč preko državnih mej. Prav tako učijo odgovornosti za svoja dejanja, počutje in za komunikacijo do drugih. Za lastno učno izkušnjo je na tovrstnih projektih vsak odgovoren sam, kljub temu, da so učni cilji in učni proces načrtovani vnaprej.

Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje dogodkov je naša strast, saj ti prispevajo k profesionalnemu razvoju mlade osebe ali mladinskega delavca, skozi učni proces, kar je zasnovano na način, da se vzporedno odvija tudi osebnostna rast. Verjamemo, da omenjeno vpliva na vsakega posameznika, ki je pripravljen prevzemati odgovornosti zase in za svet okoli sebe. S tem spodbujamo aktivnosti za osebno dobro in dobro drugih. Omenjeno se odvija z vključujočim odnosom in z zavedanjem, da smo si različni, da se nikoli ne bomo strinjali o vsem, a si obenem lahko ter želimo stati ob strani in graditi skupno pot, ki je osnovana na temeljni vrednoti miru.

Avtor: Aljaž Zupan

Vir in foto: Društvo Lojtra

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji