Stanovanjske zadruge Alternativna rešitev stanovanjskega problema mladih na Obali

07 Jun2018
205

SLOVENIJAKulturno izobraževalno društvo Pina, v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Ljubljana, v okviru programa Stičišča ISKRA, pripravlja participatorno načrtovanje stanovanjske gradnje po zadružnem modelu. Načrtovanje bo izvedeno junija 2018, v prostorih knjižnice Ankaran.

Samostojno bivanje predstavlja eno ključnih točk osamosvajanja oziroma doseganja avtonomije mladih oseb. Slovenija sodi med države, v katerih mladi najdlje ostajajo pri starših, saj kar 85 % mladih v starosti 18-29 let živi pri starših (Eurofound 2011). Slovenija prav tako spada med države z izrazito majhnim najemnim sektorjem, in sicer tako profitnim kot neprofitnim, kar za mlade pomeni manj priložnosti za osamosvojitev ter težji prehod v samostojno stanovanje.

PiNA je z namenom identifikacije potencialnih pozitivnih ukrepov, politik in programov, leta 2017 oblikovala delovno skupino za analizo stanja stanovanjske problematike mladih v obalnih občinah. Ugotovila je, da imajo obalne občine največji delež praznih stanovanj v Sloveniji (85 praznih stanovanj na 1.000 prebivalcev leta 2015), najvišje najemne cene (12,42 €/m2 v letu 2017) in cene m2 stanovanjske površine (1.861 €/m2 leta 2002) v Sloveniji, najvišji delež najemnih razmerij, sklenjenih za obdobje do pol leta in najnižje število študentskih postelj na študenta (za 8,3 % študentov leta 2015).

Delovna skupina je kot enega izmed neizkoriščenih potencialov identificirala zadružno bivanje. Najemne stanovanjske zadruge večajo dostopnost kakovostnih stanovanj za vse ljudi, uvajajo tip stanovanjske preskrbe, ki ne temelji na lastništvu in ni profitno naravnan, povečujejo delež najemnih stanovanj na cenovno ugoden, varen in trajen najem. Prav tako doprinesejo k regulaciji nepremičninskega trga, razvijajo trajnostne oblike gibanja, omogočajo stanovanjsko mobilnost in uresničujejo javni interes na področju stanovanjske preskrbe v Sloveniji.

Celotna analiza stanja stanovanjske problematike mladih v Obalnih občinah je dostopna na tej povezavi.

V maju smo na vrtu palače Gravisi-Buttorai organizirali predavanje Stanovanjske zadruge, alternativna rešitev stanovanjskega problema na Obali. Predavanje, ki se je razvilo v interakcijsko srečanje med udeleženci, gostjo dr. Anjo Planišček in pobudnikom Juretom Uletom, je uvod v simulacijo participatornega načrtovanja stanovanjske gradnje po zadružnem modelu.

Izbrana skupina posameznikov bo razvila prilagojen zadružni model, ki se bo uporabil v praktični simulaciji participatornega načrtovanja stanovanjske gradnje. Načrtovanje je namenjeno vsem, ki se soočajo s stanovanjsko problematiko na Obali in prepoznavajo stanovanjsko zadružništvo ter bivanje v skupnosti kot potencialno rešitev. Vodil ga bo absolvent arhitekture Jure Ule, ki na temo stanovanjskega zadružništva razvija magistrsko nalogo na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca najkasneje do ponedeljka, 11. junija 2018.

Za več informacij smo dostopni na info@sticisce-iskra.si.

Foto: Shutterstock
Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji