Rastimo skupaj 2018 Predstavitev dobrih praks na področju reševanja stanovanjskega vprašanja mladih

35671448_633281650371362_1815257452229165056_n
20 jun2018
564

SLOVENIJA – V sredo, 20. junija 2018, je Mladinski svet Slovenije na pobudo Urada RS za mladino pričel z letošnjimi aktivnostmi, ki jih pripravljajo v okviru projekta Rastimo skupaj. V letošnjem letu je novost projekta, da njegov glavni cilj ni razvoj lokalnih politik, ampak je specifično usmerjen v reševanje stanovanjske problematike mladih. S tem namenom so k sodelovanju in partnerstvu v projektu povabili tudi Inštitut za mladinsko politiko in Društvo Pina, da bi udeležencem prvega letošnjega posveta v Ajdovščini predstavili več primerov dobrih praks, ki bi “ustvarile pozitiven val, da vidimo, kaj se na področju stanovanjskega vprašanja mladih  že dogaja, kaj se izvaja in kakšne so možnosti.” je dejal predsednik MSS – Mladinski svet Slovenije Tin Kampl.

35826081_633281597038034_7295243767504699392_n

Posvet Rastimo skupaj v Ajdovščini.

V uvodnem nagovoru je udeležence pozdravil direktor Urada RS za mladino Rok Primožič: “Namen projekta Rastimo skupaj je, da poskušamo podpreti in spodbuditi občine in lokalne skupnosti pri razvijanju različnih vidikov mladinske politike, da pripravljajo strategije in druge ukrepe, ki bi pomagale mladim v občinah in v letošnjem letu smo se odločili, da bomo poskusili to pomoč in podporo osredotočiti na eno točko in sicer na stanovanjsko problematiko mladih. Osamosvajanje mladih je eden od pomembnih prehodov v odraslost in eden od pomembnih korakov osamosvojitve od staršev. V tem projektu si želimo pripraviti nabor ukrepov, ki jih bodo lahko občine sprejele na lokalni ravni in mladim olajšale prehod v odraslost in mlade tudi na ta način spodbudile, da pridejo do njihove občine. ” 

Koordinator projekta Mladinski svet Slovenije, Tin Kampl pa je v svojem uvodnem pozdravu izpostavil, da prevečkrat pozabimo, kako pomembna stopnička v življenju mlade osebe je reševanje stanovanjskega vprašanja: “Mladost je gotovo eno izmed najlepših obdobij v našem življenju, hkrati pa gre za obdobje, v katerem se kot posamezniki izoblikujemo in sprejmemo številne pomembne odločitve, ki zaznamujejo naše življenje. Mladosti lahko ponazorimo kot lestev po kateri se vzpenjamo, od tega da se izobrazimo in se zaposlimo, pomembna stopnička pa je tudi reševanje stanovanjskega vprašanja.” O problematiki in neustreznosti politike na področju reševanja stanovanjskega vprašanja govori tudi dejstvo, da okoli 85% mladih še vedno živi pri svojih starših, kar Slovenijo na tem področju uvršča v sam vrh Evropskih držav. Eden izmed zaskrbljujočih podatkov je, da Slovenija za stanovanjsko politiko namenja 0,04% bruto domačega proizvoda, medtem ko je evropsko povprečjo 4% in smo tako po pomenu, ki ga dajemo stanovanjski politiki v reševanju razvojne politike države, kot tudi lokalne skupnosti, še daleč za evropskim povprečjem.

35649111_633281577038036_5572912640008650752_n

Udeleženci posveta Rastimo skupaj.

Posveta se je udeležila tudi vodja stanovanjskega sektorja na Stanovanjskem skladu RS, Alenka Kern, ki je izpostavila uspešno sodelovanje z Mladinskim svetom Slovenije in Študenskim svetom, kot nosilci nove resolucije o stanovanjskem programu, s katerimi so v preteklosti že oblikovali projekt Skupni za oddajo stanovanj za mlade. Na Stanovanjskem skladu RS se zavedajo, da se potrebe po stanovanjih največ kažejo tam, kjer so univerze in službe, zato v Ljubljani in Mariboru razvijajo projekte, s katerimi želijo mladim zagotoviti več sto stanovanj. “Zavedati pa se je potrebno, da so tudi mladi enkrat stari 29 let in je zato vprašanje stanovanjske politike potrebno reševati sistematično.” je za konec povedala vodja stanovanjskega sektorja.

Zadnji izmed govorcev pa je udeležence posveta pozdravil Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina ki je poudaril, da je Občina Ajdovščina ponosna lastnica certifikata mladim prijazna občina, saj se zavedajo, da ta naziv pomeni tudi prizadevanje, da mladi ostanejo v občini in si tam ustvarijo dom in družino. “Izselitve mladih so eden ključnih izzivov občin, ki niso Ljubljana, zato je potrebno na te izzive odgovarjati pravočasno.” Izpostavil je, da občine same tega problema v 100% meri ne zmorejo rešiti, zato bi bila na tem področju nujna tudi pomoč države. “Smo pa tudi občine tiste, ki lahko marsikaj naredimo, kar s številnimi ukrepi in projekti poskušamo narediti tudi v naši občini.” Župan Ajdovščine je še omenil, da ravno s stanovanji pri posamezniku dosežemo troje: “Mladi osebi damo fizično varnost, psihično varnost in zadovoljujemo njegove socialne potrebe – vseh teh treh potreb brez stanovanja, ki je najdražja in čedalje bolj pomembna tema v mladinski politiki, ne moremo dosegati.

Tanja Baumkirher je predstavila kratek pregled dela Mladinskega sveta Slovenije na področju stanovanjske problematike mladih. Čeprav se MSS do leta 2009 s tem področjem ni aktivno ukvarjal, pa zadnja let vse več aktivnosti usmerjajo na reševanje in naslavljanje tega področja.

Za zaključek prvega dela je Kaja Cunk iz Kulturno izobraževalnega društva Pina predstavila korake do dokumenta Stanovanjska problematika mladih v obalnih občinah. PiNA je po opravljeni raziskavi iz leta 2015 na področju potreb in izzivov mladih, v letu 2017 z namenom identifikacije potencialnih pozitivnih ukrepov, politik in programov v sklopu Stišiča NVO Istre in Krasa oblikovala delovno skupino za stanovanjsko problematiko mladih v obalnih občinah. Delovni dokument predstavlja raziskovalno delo članov delovne skupine mladih in temelji na njihovih strokovnih kompetencah ter terenski vpetosti v izzive mladih, stanovanjske izzive in izzive obalnih občin in je namenjen spodbudi za spremembe na trenutno problematičnem področju stanovanjskega vprašanja mladih.

35894337_633383990361128_389493558823878656_n

Udeleženci posveta Rastimo skupaj.

V drugem delu posveta je sledila predstavitev dobrih praks na področju stanovanjske politike, kjer so občine na pregleden način, po korakih predstavile svoje ukrepe, rezultate in implementacijo:

 Občina Ajdovščina

Helena Harej in Jerica Stibilj sta predstavili dva ukrepa Občine Ajdovščina, ki ju izvajajo na področju reševanja stanovanjskega vprašanja mladih. Prvi ukrep je “Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ajdovščina”, ki mladim pomaga pri gradnji novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukciji obstoječega stanovanjskega objekta. Drugi ukrep pa je “Subvencioniranje stanovanjskih kreditov za mlade”. Oba ukrepa Občina ocenjuje kot uspešna, saj s strani upravičencev prihaja veliko povpraševanje, prav tako pa so so v lansekm letu za oba ukrepa porabili večino namenjenih finančnih sredstev.

Mestna občina Ljubljana

Katarina Gorenc iz Urada za mladino MOL in Živa Matjašič iz Stanovanjskega sklada MOL sta kot primer dobre prakse predstavili “Javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim od 18 do 29 let“. V Mestni občini Ljubljana se k reševanju stanovanjske problematike mladih nagibajo z najemom stanovanj. Javni razpis tako predstavlja inovativen instrument , ki v Sloveniji rešuje perečo stanovanjsko problematiko ciljne skupine mladih in ponuja 30 stanovanj za najem 10-ih let, z najemnino v višini neprofitne najemnine.

Mestna občina Celje

Direktor Družbe Nepremičnine Celje d.o.o. Primož Brvar je udeležencem predstavil projekt “Moje prvo stanovanje, v okviru katerega so skupaj s partnerji obravnavali vsebino mladinske stanovanjske politike. Cilj projekta je bil podrobno obravnavati področje kakovosti bivanja mladih in pridobiti mnenja mladih o tem, katere ukrepe pripraviti na področju stanovanjske politike, ki bi mladim v Celju omogočili hitrejše osamosvajanje. V letu 2016 so tako razdelili 10 stanovanj.

Mestna občina Novo Mesto

Iztok Kovačič, vodja urada za prostor in razvoj Občina Novo mesto pa je kot zadnji primer dobrih praks slovenskih občin, predstavil več ukrepov. Prvi izmed njih je namenjen oživljanju in vračanju mladih v mestno jedro, zato v ta namen omogočajo sofinanciranje najemnih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in obnavljajo stavbna pročelja. Poleg ureditve glavnega trga, pa si na občini prizadevajo urediti tudi stara mestna stanovanja, kjer bi v dveh stavbah mladim ponudili 16 novih bivanjskih prostorov. V nadaljevanju je predstavil še “Subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta” ter spodbuden ukrep za mlade družine “Sofinanciranje vrtcev v primeru stanovanjskega kredita“.

V zaključku drugega dela je sledila razprava, v kateri so predstavniki občin iz celotne Slovenije izpostavili več vprašanj in izzivov, s katerimi se srečujejo in bi o njih želeli vedeti več. Med izzivi so tako naslovili medgeneracijsko reševanje stanovanjske problematike, sistemsko reševanje področja stanovanja, ki ga najemniška stanovanja ne zagotavljajo, ugodnosti, ki jih življenje v urbanih središčih ponuja mladim ter interdisciplinarno povezovanje strok.

V zaključnem govoru je Rok Primožič, direktor Urada RS za mladino zbrane nagovoril, da se je nujno zavedati, da če bo vse več mladih odšlo v urbana središča, bodo manjše lokalne skupnosti začele umirati: “Želeli bi si, da je celotna Slovenija v dobri kondiciji in imajo mladi priložnosti, da bivajo kvalitetno povsod. Kar bi poudaril je, da so mladi v današnjem svetu vse bolj mobilni in niso tako, kot generacije pred njimi navezani na svoj dom…  Danes 100, 200 ali 1000 km ne predstavlja več problema, kot ga je nekoč. To je mogoče ravno tisto, kar moramo ozavestiti, saj če se ne bomo potrudli, da mlade obdržimo v lokalnem okolju, nam bodo ti pobegnili.”

Dogodek je služil kot pozitiven pregled dobrih praks, ki jih občine na področju reševanja stanovanjske problematike mladih v Slovenji že izvajajo: “Kar je pomembno z današnjega posveta je, da smo videli, da se stvari lahko premikajo na bolje in da več občin že ustrezno ukrepa v tej smeri. Nadaljevali bomo v smeri, da te dobre prakse predstavimo tudi drugim občinam in jih poskušamo pri tem čim bolj podpreti in jim  ponuditi čimveč orodij, kako to storiti.” V nadaljevanju projekta bodo sledila tudi individualna posvetovanja z občinami, na koncu leta pa partnerji projekta želijo oblikovati priročnik primerov dobrih praks, v katerem bodo občine lahko našle odgovore na nekatere izzive s katerimi se srečujejo na tem področju, da bodo mladim lažje zagotovila stanovanja.

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji