Mladi v Ljubljani Predstavitev raziskav o položaju mladih v Ljubljani

180126-27-Arena-mladih-2018-foto-CalistoM-16
22 jun2018
343

LJUBLJANA – Včeraj, 21.6., je na Mestni občini Ljubljana potekala predstavitev raziskav o položaju mladih in o mladinskih centrih v Ljubljani. Raziskava Metke Kuhar »Dolgoročno spremljanje izvajanja Strategije MOL za mlade 2016-2025« je prinesla poglobljen vpogled v položaj mladih v Ljubljani na področjih izpostavljenih v Strategiji MOL za mlade, in sicer mladinski centri in infrastruktura za druženje mladih, mladinsko delo, programi in projekti za mlade, mladi in izobraževanje ter usposabljanje, zaposlovanje mladih, mladi in stanovanja, mladi in zdrav način življenja, mladi in prosti čas (vključno s kulturo in športom). Raziskava je potekala med mladimi od 15.-29. leta starosti. Področje mladinskega dela zajema predvsem obisk mladinskih centrov, kjer se je pokazalo, da tri četrtine mladih še ni bilo v mladinskem centru, tisti, ki pa v mladinski center zahajajo, hodijo tja predvsem zaradi druženja. Za mladinski center je večina mladih izvedela preko spleta in preko prijateljev. Pri večini vprašanj je najbolj izstopala kategorija brezposelnih mladih, pri katerih se je pokazalo tudi, da se jih najmanj prostovoljsko udejstvuje. Zanimiv je tudi podatek, da se slaba desetina mladih nikjer ni neformalno dodatno izobraževala. Pri vprašanjih, ki zadevajo prosti čas jih je dve tretjini zadovoljnih s preživljanjem le tega, vendar v Ljubljani vseeno pogrešajo več prostorov za druženje in menijo, da je v Ljubljani premalo dogajanja za mlade. Pri stanovanjski problematiki se, glede na pretekle raziskave, pri osamosvajanju mladih kaže izboljšanje. Tisti, stari od 25-29 so večinoma osamosvojeni. Tukaj je potrebno omeniti tudi, da polovica mladih živi v podnajemniških stanovanjih medtem, ko je lastniških stanovanj 30%. Kot najbolj pomembne vrednote mladih so se izkazale zdravje, svoboda, uživanje življenja. Na podlagi vrednot so sestavili tri vrednotne indekse, in sicer socialno-demokratske, liberalne in konservativne. Na področju zdravja je zaskrbljujoč podatek o uporabi alkohola med mladimi, saj je večina mladih bila že pred kratkim pijana. Uporaba trdih drog se pojavlja predvsem pri mladih iz materialno slabše preskrbljenih družin.

Nekateri izmed sklepov raziskave so predvsem:

- Podatki so opozorili na izrazito nižji delež stanovanjske osamosvojenosti Ljubljančanov/bivajočih v Ljubljani v primerjavi s tistimi, ki so v Ljubljani 3-5x tedensko.

- Plače mladih samozaposlenih/samostojnih podjetnikov so več kot polovico nižje kot preostali zaposleni. Podjetništvo je vrednota le približno polovici anketiranih.

- Socialno-ekonomske razmere/spremembe prinašajo mladim velik pritisk (stres, tesnoba, uporaba raznih substanc); razmišljati bi bilo treba o modelih družbenega razvoja, ki so ugodnejši za duševno zdravje. Tukaj je treba poudariti, da se duševno zdravje mladih slabša, saj že vsak peti najstnik hodi k psihiatru.

- Mladinski centri igrajo izjemno pomembno vlogo izenačevanja možnosti in omogočajo varnost in spodbudno okolje za ranljive mladostnike.

Drugi del je zajemal predstavitev procesa »Zasnova blagovne znamke Mreže mladinskih centrov«, ki jo je pripravila Tadeja Bučar. Zasnova blagovne znamke Mreže mladinskih centrov Ljubljana predstavlja pogled mladinskih delavcev in mladih na mladinske centre. Raziskavo je izvedla s pomočjo intervjujev po mladinskih centrih. Predstavljene so bile priložnosti mreže, ki so ulično delo, stalnost financ, biti primer dobre prakse za ostala področja, mreža je nova vrednost mesta. Razlike, ki so se pojavljale v mladinskih centrih: tip mladih, pravno-formalne/ideološke, v pristopu in metodah (aktivizem, šport, eko, art,…), generacijske/izkušnje v stroki, zgodovina obstoja/razvojna faza. Podobnosti so bile predvsem skrb za mlade/mladim želijo dobro, sprejemanje mladih takšnih, kot so, strast do dela, strokovnost, navdihujejo, podpirajo, motivirajo, imajo se za specifične; vizije. Poudarila je, da se morajo mladinski centri zavedati, da so dobrina. Vrhovna vrednota je ODNOS, ki temelji, gradi in neguje vključenost (vzajemno spoštovanje), soustvarjanje, pristnost, spodbuja osebnostno rast in razvoj.

»Blagovna znamka je vse kar delamo in počnemo.

Je naša identiteta. In je neskončna obljuba.«

Vrednost, ki jo Mreža ustvarja za ključne deležnike:

- za mlade: vsak od mladih lahko poišče storitev zase, ki mu/ji je pisana na kožo. Mreža je stičišče mladih, kjer dobijo celostno storitev.

- za mesto: mladinski programi povezujejo celotno skupnost. Mreža je most med organizacijami znotraj skupnosti.

Poslanstvo Mreže bi bilo mladim v Ljubljani zagotoviti okolje, kjer lahko najdejo tisto, v čemer so dobri in se zavedo svoje moči.

Na koncu je bil predstavljen morebiten slogan Mreže, ki se glasi: »Mladim prijateljstvo, mestu navdih«

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: Calisto M

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji