Srečanje mladih kmetov v občini Poljčane

18 Maj2018
667

POLJČANA – Srečanje mladih kmetov občine Poljčane je potekalo v ponedeljek, 5.3.2018, v prostorih Razvojnega centra narave v Poljčanah.

Zbrane prisotne je pozdravila predstavnica občine ga. Klavdija Majer in predstavila delovanje občine na področju kmetijstva. Kot naslednji se je predstavil Rok Damjan, predsednik ZSPM in opisal delovanje Zveze slovenske podeželske mladine in vsebino Akcijskega načrta za delo z mladimi kmeti.
Prisotna je bila tudi ga. Marija Kresnik, svetovalka KGZ Ptuj – enota Slov. Bistrica, ki je prisotnim odgovarjala na sprotna vprašanja in sodelovala v debati. Sledila je predstavitev Skupne kmetijske politike po letu 2020, ki je bila podlaga za nadaljnjo debato glede izzivov in težav, s katerimi se soočajo mladi kmetje.
Po uvodnem delu so udeleženci debatirali o različnih tematikah in iskali ideje, rešitve ter povzeli izzive, s katerimi se soočajo mladi kmetje.

Predlogi, pobude in možne rešitve so se nanašali na naslednje sklope:
– Izzivi v kmetijstvu na lokalni ravni,
– izzivi v kmetijstvu na nacionalni ravni,
– povezovanje med mladimi kmeti,

 Izzivi in problemi v kmetijstvu na lokalni ravni
– V občini se zmanjšuje število aktivnih kmetov, trenutno ima status kmeta le še 44 oseb (večinoma mešane kmetije),
– občina za kmetijstvo namenja 25.000 €, ki jih lahko posamezni kmetje koristijo preko občinskega razpisa, največ do višine 5.000 €,
– v lokalni skupnosti je velik procent samooskrbe, saj občina dobro sodeluje z javnimi zavodi, ki odkupujejo lokalne izdelke (vrtec, osnovna šola),
– 60% kmetijskih površin je vključenih v Naturo 2000,
– problem predstavljajo premalo aktivni kmetje, ki se premalo povezujejo,
– na občinski tržnici, ki obratuje vsako soboto, imajo lokalni ponudniki/kmetje možnost brezplačnega najema stojnice in prodaje svojih izdelkov,
– Težavo predstavlja pomanjkanje kvalitetnih kmetijskih površin,
– kmetijske površine, ki jih je težje obdelovati, se zaraščajo, tudi zaradi opuščanja kmetijstva – občina razmišlja o vzpodbudah za obdelovanje zaraslih zemljišč,
– na območju Slovenske Bistrice največji problem predstavljajo pozidave najboljših kmetijskih zemljišč, večinoma za gradnjo trgovin,
– pobuda za KGZ Ptuj – enoto Slov. Bistrice, da preverijo možnosti sofinanciranja različnih izobraževanj ali izpitov za mlade kmete (npr.: kletarski izpit).

 Izzivi in problemi v kmetijstvu na nacionalni ravni
– Problem vedno večjega števila naravnih katastrof ( sadjarje in vinogradnike je dve leti zaporedoma prizadela pozeba in uničila večino pridelka),
– Pomanjkanje delovne sile na kmetiji
– kako se znajti v primeru bolezni ali smrti družinskih članov, kako najti pomoč v primeru bolezni ali dopusta?
– potreben sistem ali vzpostavitev platforme, kjer bi bila mogoča izmenjava pomoči na kmetijah,
– Nudenje pomoči in informacij mladim kmetom glede predelave, promocije izdelkov in marketinga, saj ob sami pridelavi izdelkov nimajo časa ali znanja, da bi se znašli še v marketingu,
– pomoč mladim kmetom ob prevzemu kmetij, kjer največji problem predstavlja negotovost generacije, ki kmetijo predaja (npr: izobraževanja glede pravnih in davčnih vidikov ob prevzemu kmetij, renta za tiste, ki predajajo kmetije).

 Povezovanje med mladimi kmeti
– več povezovanja mladih kmetov in medsebojna izmenjava informacij,
– mlajše generacije se trudijo izboljšati sodelovanje, potrebno bi bilo vzpodbuditi še starejše generacije.

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji