Srečanje mladih kmetov V občini Loška dolina

17 Maj2018
793

LJUBLJANA – Srečanje mladih kmetov občine Loška dolina se je odvilo 23.2.2018 ob 19.uri, v prostorih Medgeneracijskega centra Gaber v Starem Trgu pri Ložu. Zbrane mlade kmete je naprej pozdravila predstavnica ZSPM in vodja skupine za mlade kmete, Doris Letina. Po uvodnem govoru je besedo predala županu občine Loška dolina, ki je predstavil delovanje občine na področju kmetijstva in prisostvoval v debati z mladimi kmeti do konca srečanja. Na srečanju je bil prisoten tudi predsednik ZSPM, Rok Damijan, ki je na kratko predstavil delovanje Zveze slovenske podeželske mladine in mlade iz podeželja vzpodbudil, da se pridružijo in aktivno sodelujejo na dogodkih in pri pripravi kmetijske politike v prihodnosti.

Sledila je predstavitev Skupne kmetijske politike po letu 2020, ki je bila podlaga za nadaljnjo debato glede izzivov in težav, s katerimi se soočajo mladi kmetje.
Po uvodnem delu so se udeleženci razdelili v dve skupini in debatirali o različnih tematikah. Ena skupina je iskala ideje, rešitve in povzela izzive, s katerimi se soočajo mladi kmetje, v drugi skupini pa so podali pobudo za ustanovitev društva podeželske mladine, ki si ga želijo v Notranjski regiji.IMG_20180223_190726

Predlogi, pobude in možne rešitve so se nanašali na naslednje sklope:
• Izzivi v kmetijstvu na lokalni ravni,
• izzivi v kmetijstvu na nacionalni ravni,
• povezovanje med mladimi kmeti,
• ustanovitev društva podeželske mladine v sklopu ZSPM.

1. Izzivi in problemi v kmetijstvu na lokalni ravni
• v občini je na voljo dovolj kmetijski zemljišč,
• problem predstavljajo zemljišča, ki so težje dostopna ali hribovita, saj se njihova obdelava opušča – vedno več zaraščanja zemljišč,
• na lokalni ravni bi bilo potrebnega več sodelovanja med kmeti in skupno koriščenje strojev in strojnih uslug, saj so kmetije večinoma manjše,
• med starejšo generacijo kmetov ni želje po sodelovanju, mladi poskušajo preseči takšno miselnost in vedno več sodelujejo ter si pomagajo,
• največja težava so preveč birokratizirani postopki in evidence ter nenormalno trajanje postopkov na državni in občinski ravni – še posebej kar se tiče sprejemanja prostorskih načrtov,
• perspektiva je razvoj in sodelovanje s turističnim sektorjem na Notranjskem, ki ima še veliko potenciala,
• s strani občine sredstva na razpisu le za združevanje zemljišč.

2. Izzivi in problemi v kmetijstvu na nacionalni ravni
• Subvencije/neposredna plačila
– nesorazmerna delitev sredstev pri mladih prevzemnikih (višina sredstev je enaka, ne glede na velikost kmetije),
– pri ukrepih imajo veliko več kontrol večje kmetije, manjši kmetje, ki večkrat izigravajo sistem pa skoraj ne dobivajo kontrol,
– ukrepi in subvencije za sabo potegnejo preveč birokracije,
– pri kandidaturah na razpisih problem predstavlja ustrezen GVŽ,
• za uspešno delo je najpogosteje potrebno izigravanje sistema,
• pri uveljavljanju trošarin po zakonu ni več potrebno prilaganje računov, ki pa jih država vseeno zahteva in tudi zavrača,
• osnovni problem v kmetijstvu je nizek dogodek na kmetiji, tako pride do težav že pri zagotovitvi osnovnega kapitala, da si kmetija sploh zagotovi pogoje za delo (hlevi, poslopja,
oprema, stroji),IMG_20180223_194929
• 24-mesečni rok za prijavo na razpis za mladega prevzemnika lahko predstavlja problem, potrebna bi bila možnost izjem (npr. smrt v družini),
• Kmetje vzpodbujajo ohranjanje okolja, vendar imajo naravovarstveniki in podobne organizacije preveč vpliva na kmetijstvo,
• Kmetje se praktično vsako leto morajo soočati z naravnimi nesrečami.

3. Povezovanje med mladimi kmeti
• več povezovanja mladih kmetov preko strojnih krožkov,
• potrebna bi bila tudi pobuda občine, da se vzpostavi sodelovanje med lokalnimi kmeti, ki imajo podobno dejavnost.

4. Pobuda za ustanovitev društva podeželske mladine v sklopu ZSPM
• mladi v Loški dolini si želijo ustanovitve društva podeželske mladine;
• s predsednikom ZSPM so debatirali o pričakovanjih in izzivih povezanih z ustanovitvijo društva in povezovanjem z ZSPM.

logotip

Zapisali: Doris Letina, Nina Černel

Vir in foto: Zveza slovenske podeželske mladine

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji