Rosa še vedno bosa (ker je prekarka)

17 Maj2018
659

MARIBOR – Ponovno je čas za naš izobraževalni cikel Rosa še vedno bosa (ker je prekarka), ki bo letos potekal že tretjič in to od 22. do 25. maja na različnih lokacijah v Mariboru (Literarna hiša Maribor, Filozofska fakulteta Maribor, AGD Gustaf, Vetrinjski dvor in Pekarna Magdalenske mreže). S projektom si prizadevamo naslavljati in ozaveščati tako mlade kot tudi lokalno skupnost, ki prekarnost sprejema kot nekaj nujnega in povsem objektivnega.

Slovenija je pristala pri vrhu držav EU po deležu delavk¬_cev, ki so zaposlene_i prekarno. Kar 70 odstotkov zaposlitev med mladimi in več kot 40 odstotkov vseh zaposlitev v Sloveniji predstavljajo prekarne oblike dela. Kljub temu da smo priča “rekordni” gospodarski rasti, ki je v minulem letu dosegla kar 4,4 odstotne točke in napovedim predstavnikov kapitala in države, kako bo imela ta rast blagodejne učinke na vse sloje prebivalstva v Sloveniji, se kakovost življenja večine ljudi ni izboljšala. Kriza leta 2008 je močno zaznamovala mlade od 15 do 24 let, saj se je do leta 2013 njihova stopnja brezposelnosti povišala na 24,4 odstotkov, nato pa se je do leta 2016 znižala na 13,7 odstotkov, predvsem zaradi povečanega obsega prekarnega dela. Brezposelnost se rešuje na plečih vse več prekarno zaposlenih, ki so lahko že jutri na cesti.

Z aktivnostmi, ki jih bomo izvedle_i v okviru izobraževalnega cikla Rosa še vedno bosa (ker je prekarka), želimo javnost, predvsem pa mlade, ki jih prekarnost najbolj zadeva, seznaniti s problematiko prekarnosti in jih opolnomočiti v tej smeri, da se bodo zavedali delavskih pravic in da bodo spoznali, na koga se obrniti in kako se organizirati. Naš namen je pri mladih spodbuditi zavedanje, da za mnoge sistemske probleme niso krivi sami, temveč politika, ki jo diktirajo država in mednarodne institucije.
——–
V okviru cikla Rosa še vedno bosa (ker je prekarka) se bo odvil sledeč program:

Predstavitev ankete o položaju mladih v Sloveniji / Torek, 22. 5. 2018, 10:30, Filozofska fakulteta UM, predavalnica 0.2
Sindikat Mladi plus je v lanskem letu izvedel anketo o položaju mladih v Sloveniji, v kateri je sodelovalo 375 posameznic_kov. Pretresljivi podatki so mnoge polresnice ali celo neresnice o mladih ovrgli in orisali realno stanje. Kljub temu da se je po statističnih podatkih v zadnjih dveh letih brezposelnost znižala, pa je le to nadomestilo prekarno oz. nedostojno delo, na katerega mladi pristajajo predvsem zaradi eksistenčne krize in nepoznavanja delavskih pravic.
IZVAJALCI: Sindikat Mladi plus

Pogovor s Pod črto o prekarnosti / Sreda, 23. 5. 2018, 18:00, Wetrinsky
Pod črto je neodvisni in neprofitni medij za preiskovalno in poglobljeno novinarstvo, usmerjeno v družbene spremembe. Novinarke_ji pronicljivo in sistematično opozarjajo na mnogotere dimenzije fleksibilizacije, zato so pravi naslov, da z njimi spregovorimo o prekarizaciji naše družbe in degradaciji pravic delavk_cev. Tekom pogovora se bomo dotaknile_i različnih tem, ki jih naslavljajo v svojih člankih in raziskali nujnost neodvisnega medija.
IZVAJALCA: Lenart Kučič in Tanja Pirnat v pogovoru s Kajo Fiedler

Zadružništvo kot alternativa / Četrtek, 24. 5. 2018, 9:40, Filozofska fakulteta UM, predavalnica 2.7
Na predavanju bomo spoznale_i zadružništvo kot možno obliko povezovanja prekark_cev. Pod pritiski kapitala se krha delovnopravna zakonodaja, zadruge pa so v prvi vrsti združenja oseb, v drugi pa podjetja, katera oblikujejo svoja pravila in odločitve sprejemajo demokratično. Zadruge lahko s svojimi vsebinami in formami tako direktno odgovarjajo na problem prekarnosti. Sicer ne dajejo enotnega in enoznačnega odgovora, a skupni imenovalec je solidarnostna delitev tveganja in skupen nastop na trgu.
IZVAJALKA: Karolina Babič

Literarni večer / Četrtek, 24. 5. 2018, 19:00, Literarna hiša Maribor
Z literarnim večerom želimo o prekarnosti spregovoriti na drugačen način – skozi literaturo, ki velikokrat še bolj natančno kakor znanstvena beseda zajame duh časa. Na literarni večer bomo povabile_i ustvarjalke_ce pisane besede, ki v svojih delih problematizirajo prekarnost. Namen literarnega večera je spodbujanje branja družbeno kritične literature. Na problem prekarnosti želimo opozoriti z zornega kota literature, ker ima svojstven in bolj oseben pristop pri odpiranju oči za družbene probleme.
IZVAJALKE_CI: Lara Paukovič, Tomo Podstenšek, Miša Gams v pogovoru z Majo Repina in Tomažem Podbevškom

Okrogla miza: Organiziranje prekark_cev / petek, 25. 5. 2018, 17:00, Pekarna Magdalenske mreže
O prekarnem delu ne moremo govoriti kot o homogeni celoti, ki je značilna samo za en sektor, ampak so takšne “zaposlitve” prisotne prav v vseh sferah, kar je oteževalna okoliščina z vidika organiziranja in povezovanja prekarnih delavk_cev. Na okrogli mizi bodo spregovorile tri organizacije, ki se na terenu soočajo z vse večjim izzivom prekarizacije. Kako preseči ločevanje med delavkami_ci in kako prenoviti delavsko organiziranje? Kako se povezati in razvijati sistematično množično participacijo ljudi? Z gosti_jami se bomo dotaknile_i različnih tem in izzivov, ki pestijo našo družbo.
IZVAJALCI: Goran Lukić (Delavska svetovalnica), Marko Funkl (Sindikat prekarcev) in CEDRA v pogovoru s Tino Podbevšek in Matevžem Hrženjakom

Zakonodajna forumska predstava: Status quo na trgu dela / Petek, 25. 5. 2018, 20.00, dvorana Gustaf
Zakonodajno gledališče, ki je v Sloveniji še precej neznana metoda, je eden izmed Augusto Boalovih zadnjih projektov, ki ga je razvil v Braziliji v času svojega mandata v letih od 1993 do 1997. Zakonodajno gledališče za razliko od drugih gledališč spodbuja mlade k politični participaciji in dialogu z odločevalci. S forumsko zakonodajno predstavo Status quo na trgu dela bomo vključili mlade v procese odločanja z oblikovanjem in predlaganjem zakonov, ki bi na institucionalni ravni odpravili problem prekarnosti in zajezili vse večje krčenje delavskih pravic.
IZVAJALCI: Gledališka skupina Vse ali nič

Vsebina izraža mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za ozaveščanje mladih o problematiki prekarnega dela.

UVRSkomuniciranje

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

Vir in foto: Pekarna Magdalenske mreže

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji