Projekt Rastimo skupaj 2018 S poudarkom na stanovanjski problematiki mladih

15 Maj2018
463

SLOVENIJA – Tudi v letu 2018 bomo Urad RS za mladino kot pobudnik in Mladinski svet Slovenije kot glavni organizator izvajali nadgradnjo regijskih dogodkov 2015-2016 in individualnega sodelovanja z občinami v letu 2017 s projektom Rastimo skupaj 2018. V letošnjem letu bomo projekt izvajali v obliki sodelovanja z občinami, podrobneje pa se bomo posvetili stanovanjski problematiki, pregledali primere dobrih praks in poskušali uspešne prakse prenesti tja, kjer to področje še ni dobro urejeno. V prvi fazi projekta smo k sodelovanju povabili partnerje, ki jih prepoznavamo kot relevantne na področju poznavanja stanovanjske problematike, to sta Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina in Kulturno izobraževalno društvo PiNA. V drugi fazi projekta poteka identifikacija tistih občin, ki imajo stanovanjsko problematiko urejeno in bodo v projektu predstavljale primere dobrih praks.

Med izvajanjem projekta Rastimo skupaj 2015-2017 smo ugotovili, da je mladinsko organiziranje v različnih delih Slovenije različno zastopano in da se med lokalnimi okolji pojavljajo velike razlike v razvitosti mladinskega sektorja in interesu ter posluhu posameznih občin. Specifične značilnosti lokalnih skupnosti se nemalokrat odražajo tudi na razvitosti mladinskega sektorja, ponekod pa se pojavlja diametralno nasprotje, da je namreč mladinsko organiziranje zelo dobro razvito kljub slabemu interesu občine. V nekaterih lokalnih okoljih odločevalci s predstavniki mladih delujejo skladno, spet drugje je manj posluha na strani odločevalcev, ali pa se pojavlja nižja participacija mladih.

Delovna skupina projekta Rastimo skupaj 2018 bo za izvedbo zastavljenih ciljev organizirala in  izvedla študijske obiske, kjer si bodo lahko občine ogledale primere bolje razvitih občin na področju stanovanjske problematike, pripravila in izvedla lokalne posvete z namenom spodbujanja sodelovanja med mladimi in občinami ter pripravila priročnik primerov dobrih praks s področja stanovanjske problematike.

Stanovanjska problematika mladih  postaja v zadnjem obdobju ena najbolj perečih področji življenja mlade generacije, saj si večina mladih ne more kupiti stanovanja niti nimajo pogojev za najem kreditov. Poleg tega Slovenija sodi v okvirih EU med države, v katerih mladi najdlje časa ostajajo pri starših. V ta namen bi želeli mladim preko tovrstnih projektov omogočiti, da bi lahko ob lažjem prehodu na trg dela pravočasno dosegli tudi bivanjsko neodvisnost, ki je eden ključnih pogojev za samostojno življenje in uresničevanje osnovnih eksistenčnih potreb mladih.

Urad RS za mladino

Mladinski svet Slovenije

Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina

Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: MSS

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji