Koalicija mladih Projekt strukturiranega dialoga

04 Maj2018
303

LJUBLJANA – Koalicija mladih je projekt strukturiranega dialoga, ki smo ga na Mreži MaMa pričeli izvajati maja 2017, ko smo v okviru Mladinstivala projekt prvič predstavili širši javnosti. Aktivnosti strukturiranega dialoga smo konec leta iz nacionalne ravni razširili na lokalno raven in skupaj z mladinskimi centri izvedli tri komunikacijske dogodke za mlade, kjer so razmišljali o svoji prihodnosti in o vključitvi vrstnikov v projekt.  Skupaj z mladinskimi centri po vsej Sloveniji smo z mladimi oblikovali pobude in predloge na temo 6. cikla strukturiranega dialoga, ki v ospredje postavlja strategijo prihodnosti Evropske unije (Kaj prihaja?): prihodnost mladih in mladinskega polja v Evropski uniji ter zaposlovanje mladih. V nadaljevanju projekta smo izvedli 12 regijskih posvetov, kjer smo skupaj z mladinskimi centri, mladimi in predstavniki Kariernih središč Zavoda RS za zaposlovanje zbirali predloge boljše življenje mladih in tako na družbenem omrežju Instagram oblikovali ozaveščevalno kampanjo.

Sklepni del projekta bo Nacionalna konferenca strukturiranega dialoga, 9. maja 2018, ob Dnevu Evrope, s pričetkom ob 10. uri, v Hiši Evropske Unije, na Dunajski cesti 20 v Ljubljani. Mladi se bodo lahko na konferenci udeležili delavnice o prihodnosti mladih v Evropski uniji. Z nacionalno konferenco bomo sklenili krog in mlade aktivno vključili v dialog z odločevalci, kjer jim bodo imeli priložnost predstaviti nekaj izmed 72-ih zbranih konkretnih pobud, ki so jih zbrali tekom projekta. V dialog z mladimi bodo vključeni, Rok Primožič,  direktor Urada Republike Slovenije za mladino (MIZŠ), Jurij Snoj, direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje (MDDSZ) in Mateja Prešern, vodje Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem (MJU).

Vzporedno z vsemi projektnimi aktivnostmi poteka ozaveščevalna kampanja Delam za nedoločeno rast, ki je nastala na pobudo mladih. V kampanji mladi in glasniki projekta na družbenem omrežju Instagram podajajo svoja mnenja in stališča glede dela in odgovarjajo na vprašanje (Za)kaj se mladim splača delat?. Ozaveščevalna kampanja je nastala na podlagi idej in predlogov, ki smo jih zaznali v lokalnih okoljih s strani mladih in predstavnikov mladinskih centrov in kariernih središč. S kampanjo želimo spodbuditi aktivno vključevanje mladih v družbene procese, participacijo na trgu dela in pridobivanje izkušenj skozi prostovoljno delo ter neformalno izobraževanje.

»Z vsemi projektnimi aktivnostmi bomo ozavestili novo generacijo aktivnih mladih, ki je in bo pridobila nove veščine za doseganje učinkovitega dialoga za življenje v prihodnosti,« je za projekt izpostavila Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa.

V okviru projekta Koalicija mladih se bo ob 9. maju pričel  tudi Nacionalni natečaj za novinarske nagrade, ki ga na Mreži MaMa organiziramo za mlade in malo manj mlade novinarje. Bistvo novinarskega natečaja je, da se novinarji v svojih prispevkih in člankih osredotočijo na zgodbe Mreže MaMa in mladinskih centrov.  Novinarje in novinarke vabimo k pripravi prispevkov, člankov ali mnenj na temo projektov in aktivnosti, ki trenutno potekajo na Mreži MaMa – Koalicija mladih, Youth Workers Academy, Social Inclusion in Youth Centers, Western Balkan Window, ReYion in MLADIM. Več o projektih na www.mreza-mama.si.

Novinarska nagrada se bo podelila novinarju ali novinarki za najboljši prispevek, ki bo ocenjen in izbran na podlagi vnaprej postavljenih kriterijev, o katerih si lahko več preberete v Vabilu k sodelovanju v novinarskem natečaju.

Dodatne informacije:

info@mreza-mama.si

030 618 628

Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa, 041 804 069

Leja Markelj, pomočnica vodje projektov, 040 864 015

Vir: Mreža MaMa

Foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji