Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2017/2018

17 Maj2018
398

SLOVENIJA –  Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu objavilo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2017/2018 (oznaka JPR-ESS-ŠTIP2017).

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020) in Republika Slovenija.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Sredstva bodo namenjena za:

štipendije za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom v študijskem letu 2017/2018,

štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2017 in 31. 10. 2018, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki v zgoraj navedenem obdobju študirajo oziroma se usposabljajo ali izobražujejo v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji. Štipendije izven Evropske unije niso predmet tega razpisa.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 11. junij 2018.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so objavljene na spletni strani ministrstva za kulturo.

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji