Inštitut za razvoj družbene odgovornosti Akcija! Predstavitev nevladnih organizacij za mlade

30 Maj2018
260

SLOVENIJA – V okviru majske Akcije! Predstavitev nevladnih organizacij za mlade, vam tokrat predstavljamo IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Inštitut je bil ustanovljen leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. S svojim delovanjem inštitut IRDO prispeva k prenosu in prilagajanju tujega znanja ter konceptov slovenskim razmeram in potrebam, hkrati pa omogoča izmenjavo slovenskega znanja in izkušenj s tujimi strokovnjaki, podjetji in organizacijami. Kako današnje mlade vidijo na Inštitutu IRDO in katere dejavnosti izvajajo, si preberite v nadaljevanju.

Glavnih 5 za nevladne mladinske organizacije:

Koliko mladih deluje v okviru vaše organizacije?

Od leta 2012, ko smo začeli s projektom Model M, do danes, ko izvajamo projekt Model M Slovenija je bilo vključenih 217 mladih.

Kako vključujete mlade in zagotavljate pogoje za njihovo aktivno participacijo?

Mlade vključujemo preko javnih povabil in v tesnem sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje. Ko se enkrat vključijo v naše usposabljanje, postanejo njegovi sokreatorji in jih nagovarjamo k aktivni participaciji med usposabljanjem in tudi potem, kot ambasadorje Modela M, promotorje in predavatelje. Nekateri mladi so po končanem usposabljanju postali tudi aktivni prostovoljci IRDO.

Katere tri lastnosti, po mnenju vaše organizacije, opišejo mlade v Sloveniji?

Skupaj z mladimi smo na našem usposabljanju naredili izbor plusov in minusov:

Plusi:

– Cenimo svoj čas

– Jasno zahtevamo svoje pravice

– Brezkompromisno doseganje svojih ciljev

– Pomembni so nam odnosi

– Pomembna nam je rast, svoboda

– »Lenobo« dojemamo kot sanjanje, napredek, vizijo

Minusi:

– Preveč cenimo svoj čas

– Izkoriščamo in iščemo bližnjice

– Smo nestanovitni in nepodredljivi

– Težko »stisnemo zobe« brez cilja

– Z izgovori opravičujmo lastno nedelo in lenobo

Kljub temu pa za nas mladi pomenijo: neskončno energijo, neverjetno znanje in kompetence ob pravi podpori mentorja in izziv za različne generacije.

Kaj so glavni izziv in kaj glavne prednosti mladih?

Glavni izzivi mladih so odkriti svoje prednosti in jih tudi znati predstaviti drugim, saj pogosto vidi, da tega ne znajo in ne upajo. Mladi pokažejo izjemno spoštovanje mentorja, v kolikor se jim ta približa s pravilnim odnosom in ima ustrezno znanje in kompetence. Glavne prednosti mladih so široko znanje in hitro učenje, želja po svobodi in hitro prepoznavanje uspešnih poti.

Kako vidite mlade v Sloveniji danes in kako leta 2050?

Mladi v Sloveniji danes so v boljši situaciji kot pred nekaj leti, saj se odpira več zaposlitvenih možnosti in priložnosti, še vedno pa se jim poznajo učinki krize, ko jih je javnost prepričevala, da bodo težko prišli do zaposlitve, samostojnosti in lepše prihodnosti. Do leta 2050 bi se razmere pri nas morale urediti do te mere, da bodo postale jasne relacije mladi – starejši in vodje in bomo skupaj ustvarili konkurenčno državo.

Luka - prst gorPROJEKT MODEL M SLOVENIJA

“MODEL M SLOVENIJA”: “Karierno usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade”

Mlade z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo v družbi opolnomočimo, da ustvarijo svoje Modele uspeha. S pomočjo praktičnih nasvetov strokovnjakov in podjetnikov ter na podlagi vrednotenja njihovih kulturnih, socialnih in psihosocialnih potencialov oblikujejo lasten karierni načrt in ga skozi mreženje s podjetniki in promocijo uresničijo. Projekt traja od 1.8.2016 do 15.9.2018. Vanj bo vključenih najmanj 140 mladih iz sedmih statističnih regij Slovenije. Vsaj 32 mladih (v starosti 15 – 29 let) bo do leta 2018 pridobilo zaposlitev. S projektom razvijamo inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.Cilj projekta je opolnomočiti posameznika za samostojno iskanje lastnih poslovnih priložnosti ali kompetentno ponujanje lastnega znanja in izobrazbe na trgu dela ter mu pomagati na poti do njegove zaposlitve. Na ta način želimo prispevati k izboljšanju zaposljivosti in zaposlenosti mladih ter spodbujati njihovo inovativnost in podjetništvo.

HORUS

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Slovensko društvo za odnose z javnostmi od leta 2009 v sodelovanju z drugimi strokovno-interesnimi organizacijami – partnerji projekta vsako leto maja objavita razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus. Predstavitev članov Ocenjevalne komisije, poročilo o delu Ocenjevalne komisije in predstavitve prijavljenih podjetij ter podpornih partnerjev projekta so vsako leto zbrani v Zborniku finalistov Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus, ki je objavljen tudi na spletnem mestu.

Poslanstvo nagrade Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. Z nagrado želimo krepiti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti za nas vse in opozoriti na našo soodvisnost, ki se je še vse premalo zavedamo. Opozoriti želimo na to, da je za vsako dejanje najprej odgovoren posameznik, ki deluje v organizaciji in izven nje. In vsi posamezniki, ki jih nekdo vodi, sestavljajo učinkovito, odgovorno ali pa neodgovorno organizacijo. Promovirati želimo primere dobre prakse v javnosti in s tem spodbujati podjetja k bolj odgovornemu in učinkovitemu poslovanju.

Vizija nagrade HORUS je postati vodilna slovenska nagrada s področja uravnotežene in inovativne družbene odgovornosti. Arhiv nagrajenih podjetij bo sčasoma prerasel v knjižnico primerov slovenske dobre prakse na področju družbene odgovornosti pri IRDO, ki bo postala nepogrešljiv in referenčen vir znanj in spoznanj s tega področja.

IRDO MEDNARODNA KONFERENCA

Prirejamo jo vsako leto (od 2006 dalje) z namenom, da bi v slovenskem prostoru pomagali krepiti družbeno odgovornost. Razvoj družbene odgovornosti je namreč nujen na vseh področjih družbenega življenja, prav tako povezovanja med različnimi akterji, ki na tem področju delujejo. Nujna pa je tudi primerjava raziskovalnih in teoretskih izhodišč, s praktičnimi izkušnjami – v zakonodaji, gospodarstvu, sociali, varstvu okolja in drugod. Družbeno odgovornost na konferenci predstavljamo iz različnih vidikov: vladnega, etičnega, podjetniškega, medijskega, izobraževalnega, raziskovalnega in drugih. Konferenca vsako leto pokaže, kaj je na tem področju v Sloveniji in tujini že narejeno in kaj bi bilo še potrebno.

PAKT ZA MLADE

17. novembra 2015 je nastal Evropski Pakt za mlade v prisotnosti 700 predstavnikov poslovnih, izobraževalnih, mladinskih in EU institucij z jasno vizijo: »Ustvariti pošteno in pravično kulturo partnerstva med podjetji, izobraževalnimi organizacijami in mladimi v Evropi, da bi mlade pripravili za kakovostna delovna mesta in odgovorno državljanstvo«. Pobudo je podala organizacija CSR Europe – The European Business Network for Corporate Social Responsibility; združuje predstavnike podjetij, izobraževalnih ustanov in mladih ter Evropskih institucij. V Sloveniji kampanjo koordinira Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) iz Maribora.

Pakt za mlade je medsebojno sodelovanje poslovnih in EU voditeljev na pobudo CSR Europe, z namenom povečati poslovno-izobraževalna partnerstva za zaposljivost in vključenost mladih. Danes bolj kot kadarkoli prej potrebujemo mlade ljudi s pravimi delovnimi spretnostmi. Evropa ima velik neizkoriščen potencial človeškega kapitala. Da bi izkoristili večjo trajnostno rast in inovacijski proces ter v celoti izkoristili spretnosti in talent, ki je na voljo v Evropi, se morata podjetniški in izobraževalni sektor odpreti svetu in drug drugemu, kar predstavlja izhodišče te kampanje.

IZOBRAŽEVANJE ZA CERTIFIKAT

Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja

Izobraževanja se lahko udeležijo vsi, ki pripravljajo letno poročilo o nefinančnih vidikih poslovanja organizacije, kar je za velika podjetja v javnem interesu z letom 2017 postala obvezno poročanje.

 Še posebej vabimo:

– Direktorje in vodje oddelkov podjetij vseh velikosti, ki želite uvesti strategijo TR in DOP v svoje poslovanje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju,

– Koordinatorje in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki želite nadgraditi svoja znanja in jih uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo ter se pripraviti na obvezno poročanje o nefinančnih kazalcih poslovanja še v tem letu.

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: IRDO

 

 

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Izpostavljeno

Sorodni članki

Avtorji