Evropa lokalno na Švedskem Strateško partnerstvo

24 Maj2018
490

EVROPA – V okviru strateškega partnerstva Europe Goes Local poleg evropskih aktivnosti potekajo tudi številna bilateralna sodelovanja med nacionalnimi agencijami. Na prvi konferenci EGL, ki je lani potekala v Ljubljani, se je Nacionalna aganecija Movit s predstavniki švedske nacionalne agencije in organizacije Keks Nätverket dogovorila za izvedbo študijskega obiska v Goteborgu na temo razvoja in krepitve kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni. V Goteborgu se namreč nahaja sedež organizacije KEKS, ki je ena izmed vodilnih organizacij v Evropi na področju zagotavljanja kakovosti v mladinskem delu.

Prva postojanka uvodnega dne študijskega obiska, ki se ga udeležuje 17 predstavnikov občin, organizacij in institucij iz različnih koncev Slovenije, je bila organizacija KEKS, kjer nam je Jenny predstavila sistem izvajanja mladinskega dela na lokalni ravni na Švedskem in njihov sistem za zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu.

Polni znanja in novih spoznanj smo se odpravili na teren, k organizaciji Arena 29 – Ungdomssatsningen. Gre za javni prostor (lahko bi rekli tudi mladinski center), kjer pa aktivnosti organizirajo in izvajajo izključno mladi. Mladinski delavci so v vlogi mentorjev, njihova glavna naloga pa je podpora mladim pri uresničevanju njihovih idej in zamisli. Prostor je mladim na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

 

Drugi dan študijskega obiska smo se odpravili v vzhodni del Goteborga. Obiskali smo mladinski center Bagerns, ki je eden izmed treh v mestnem okrožju. Osnovno načelo njihovega dela je jasno – mladinski delavci mladim nudijo podporo in pomoč pri realizaciji njihovih zamisli. Predstavili so nam tudi poseben sistem financiranja projektov mladih Kronometern. Posebnost sistema je, da o odobritvi financiranja odloča lokalni mladinski svet. Za razliko od Slovenije, lokalne mladinske svete v Goteborgu ne sestavljajo mladinske organizacije, ampak zainteresirani mladi. Ti ob pomoči občinskega uslužbenca, katerega naloga je povezovanja mladih in odločevalcev ter krepitev glasu mladih pri občinskih strukturah odločajo o odobritvi ali zavrnitvi financiranja projektov mladih.

Popoldne smo preživeli na podeželju. Odpravili smo se v sosednjo občino Centralen, kjer smo obiskali hišo mladih Centralen. Pred kratkim so se preselili v nove prostore, v katerih je mladim na voljo najsodobnejša oprema (3D printer, gaming soba, kino soba, itd.), kjer ob podpori mladinskih delavcev uresničujejo svoje ideje. Zaradi bolj ruralnega značaja občine, mladinski delavci precej svojega dela opravijo tudi na terenu.

Skupno obema mladinskima centroma je, da uspešno uporabljata sistem organizacije KEKS za dokumentiranje mladinskega dela.

Zadnji dan študijskega obiska smo se srečali s Henrikom Dahlqvistom, vodjo oddelka za mladinsko delo enega od okrožij mesta Göteborg, ki nam je predstavil, kako je na adminstrativni ravni organiziran sistem razvoja in podpore mladinskega dela. Krovni dokument, ki določa okvir njihovega dela je seveda proračun mesta Göteborg, ki določa cilje in naloge za vse javne službe v mestu. Na podlagi tega dokumenta potem posamezno okrožje opredeli svoj proračun, v katerem cilje in naloge opredeli potrebam in izzivom okrožja. Ta dokument je, skupaj z rezultati evalvacije izvajanja mladinskega dela, ki jih mladinski centri opravijo s pomočjo orodij, ki jih je razvila naša gostiteljska organizacija Keks Nätverket, predstavlja osnovo za pripravo programa dela posameznega mladinskega centra. G. Dahlqvist je tudi predstavil, kaj so za lokalno administracijo ključne prednosti uporabe KEKS-ovih orodij (navedene so na eni izmed fotografij).

Dan smo nadaljevali z obiskom mladinskega centra Ungdomens hus 1200 Kvadrat, ki deluje na območju, ki so ga v letih 2013 in 2014 zaznamovali incidenti kot so zažiganje avtomobilov in nasilje med in nad mladimi. Temu so prilagodili tudi način delovanja mladinskega centra – vzpostavili so člansko strukturo, ki ima več nivojev. Za pridobitev članske izkaznice morajo mladi izkazati določeno spoštovanje pravil delovanja in obnašanja. S tem so zagotovili varen prostor za mlade, kar se je odrazilo tudi v povečanju obiska mladih, predvsem mladih deklet. Najvišja stopnja članstva, ki ga posameznik lahko pridobi, omogoča 24 urni dostop do mladinskega centra. Za ilustracijo, imajo več kot 500 aktivnih članov, ki v centru organizirajo in izvajajo različne aktivnosti. Kljub specifičnim izzivom, s katerimi se soočajo v mladinskem center, pa temeljna filozofija mladinskega dela ni nič drugačna, kot v drugih centrih, ki smo jih obiskali. Temelj vsega je participacija mladih in podpora njihovemu razvoju. Aktivnosti, ki se izvajajo so plod idej, prizadevanj in dela mladih, mladinski delavci pa opravljajo predvsem vlogo mentorjev in coachev. Infrastruktura, ki jo ponuja mladinski center je zelo raznolika. Od dveh studiev za ustvarjanje glasbe in vadbo, do vadbenega parka za parkour, dvorano za gledališke in filmske predstave, itd.

Zadnja tretjina dneva je bila namenjena razpravi z Jonas Agdur. Kot eden izmed očetov KEKS-a, sodelavec Sveta Evrope in Evropske komisije za področje mladinskega dela in avtor številnih priročnikov in publikacij s tega področja je zakladnica znanja in izkušenj. Odgovoril nam je na vprašanja in dileme, ki so še ostala odprta in sodeloval v razpravi naše skupine na temo kako ideje, znanje in spoznanje s študijskega obiska prenesti v prakso.

Celovita evalvacija študijskega obiska nas še čaka, že sedaj pa je jasno, da je izpolnil in presegel pričakovanja vseh udeležencev. Zahvala za gre Jonasu in organizaciji KEKS, ki je pripravila odličen program ter švedski nacionalni agenciji programa (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF) Erasmus+: Mladi v akciji, brez sodelovanja katere se študijski obisk ne bi mogel zgoditi.

Seveda pa gre posebna zahvala tudi vsem udeleženkam in udeležencem študijskega obiska, ki so maksimalno izkoristili vse priložnosti za učenje in krepitev kompetenc, ki jih je ponudil program.

Vir:Movit

Foto: Movit

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji