Anketa: Zakaj mladi (ne) volijo?

25 Maj2018
733

SLOVENIJAV času bližajočih državnozborskih volitev v Sloveniji, nas je na uredništvu portala mlad.si zanimalo ali bodo mladi v nedeljo, 3. junija 2018, odšli na volišča in oddali svoj glas? Naključne mlade smo vprašali ali po njihovem mnenju politiki zastopajo interese mladih, kdo bi moral prevzeti odgovornost za večjo aktivno državljanstvo mladih – mladi sami ali politiki? ter kaj menijo o znižanju volilne pravice na 16 let?  Več o odgovorih in argumentih mladih pa v spodnji anketi. 

V anketi je sodelovalo 16 mladih iz različnih koncev Slovenije. 11 mladih je na vprašanje ali se bodo udeležili državnozborskih volitev odgovorilo z DA (večina se bo volitev udeležila zaradi državljanske dolžnosti), medtem ko se štirje mladi volitev ne bodo udeležili (večina je svojo odločitev pojasnila s pomanjkanjem informacij o samih strankah in njihovih programih), ena anketiranka pa se o odhodu na volišče še ni odločila.

Ali po tvojem mnenju politiki zastopajo interese mladih? Zakaj ja in zakaj ne?

“Da. Sam se ukvarjam z mladinsko politiko.” Tomislav, 26 let

“Večina starih političnih akterjev zastopa interese vseh, za voljo ponovnega gretja sedežev v parlamentu. Po volitvah pa se na marsikaj pozabi.” Vid, 28 let

“Ne. Šolstvo je vedno bolj plačljivo, vedno težje je pridobiti dovoljenja za organizacijo dogodkov, vedno manj se dogaja. Po drugi strani ne poskrbijo za mlade družinice. Draga ali slabo ohranjena stanovanja. Ni spodbujanja gospodarstva in potrošnje z višjimi plačami.” Maja, 25 let

“Delno ja, delno ne. Odvisno na katerih področjih, glede stanovanjske politike in zaposlovanja je predvideno kar nekaj ukrepov. Medtem ko se na področjih, kot so zdravje, spolnost, zasvojenost ter družbena drugačnost ne dela toliko. Tudi na področju šolskega sistema bi bilo potrebno več korenitih sprememb.” Maruša, 28 let

“Ne oz. občutno premalo. Mlade ne nagovarjajo, v programih ni kategorij, ki bi se tikale mladih (npr. stanovanjska politika, štipendije) oz. so zgolj omenjenje, ne izhajajo iz potreb mladih itd.” Nina, 26 let

“Po mojem mnenju se politiki premalo zavedajo pomena mladih za razvoj naše družbe. Seveda je pomembno, da se posvečajo upokojencem in delovno aktivni populaciji, vendar pa je pomembno, da poskrbijo tudi za mlade.” Martina, 29, let

Kaj bi spodbudilo večjo politično in družbeno angažiranost mladih? Bi se morali spremeniti mladi ali družba in politika?

“Vse od naštetega, mladi bi morali imeti več zagona, da bi lahko kaj spremenili, hkrati pa več možnosti in občutek večjega vpliva na politiko.” Nastja, 25 let
“Tako mladi kot politika, najbolj pa sistem, ki bi moral spodbujati k volitvam.” Tomislav, 26 let

“Predvsem našemu političnemu prostoru primanjkuje kredibilnosti zaradi nerealiziranih projektov, zavračanja odgovornosti in nepripravljenosti za medsebojni dialog in sodelovanje.” Vid, 28 let

“Spremeniti bi se morala pasivnost mladih. Prav tako način informiranja o političnem dogajanju. Kadar se poskusiš podučiti, vklopiš poročila, a si vstopil na sredini zgodbe, kje zvedeti več o objektivnem ozadju posamezne politične stranke? (Ne da bi šel na spletne strani, kjer se tako ali tako le promovira)” Maja, 24 let

“Menim, da za spremembe so potrebni vsi našteti segmenti, ampak predvsem sem mnenja, da bi morala politika nagovarjati mlade, njihove potrebe in priti v stik z mladimi (npr. predstavitve programa na fakultetah, v mladinskih centrih in organizacijah). Kot dobra metoda se mi zdi tudi, da se mladim prek spleta naredi pregled programov vseh političnih strank, kjer bi mladi razumeli, zakaj se pravzaprav gre.” Ana, 26 let

“Vsi skupaj, potrebno bi bilo spremeniti odnos mladih in družbe do politike, ki po mojem mnenju, večina politike sprejemajo. Politika pa bi se lahko potrudila, da bi bila bolj priljudna.” Maruša, 28 let

“Mladi bi morali dobiti več znanja o tem kaj je politika in kako deluje sistem v Sloveniji (kaj je koalicija, parlament, opozicija, kako se sprejemajo zakoni, …). Splošna razgledanost. Jure, 26 let

“Vsi bi se morali spremeniti in malo popustiti. Mladim bi morali bolj motivirati za sodelovanje na volitvah, s tem, da bi videli pri voljenju smisel za naša nadaljnja življenja.” Neža, 26 let

Kaj meniš o znižanju volilne pravice na 16. let. Bi po tvojem mnenju to pripomoglo k večji politični udeležbi na volitvah?

“Potem bi bila potrebno še večja angažiranost politike in družbe, da mlade pritegnejo. Najprej naj se osredotočijo na mlade od 18 – 30 let, kako jih pritegniti, da se jim bodo volitve zdele pomembne.” Ana, 26 let

“Se ne strinjam z njo, ker udeležba bi se pomojem povečala vendar iz napačnih razlogov in upiranja sistemu, ki ga ne poznajo. Mlade bi bilo potrebno izobraziti na področju razumevanja politike, v mladinskih centrih in organizacijah je tako odlična priložnost, da se mladi izobrazijo in si sami ustvarijo svoje mnenje.” Maruša, 28 let

“Zelo malo. Tudi če bi bili ti mladi visoko motivirani, jih še vedno ni veliko – trenutno pa niso niti dovolj izobraženi, da bi se zavedali svoje odgovornosti ali pa da ne bi enostavno ponavljali mnenj svojih staršev (kar je problem tudi vseh ostalih državljanov, da ne bo pomote).” Katja, 27 let

“Mislim da volilna udeležba ne bi povečala, saj so mladostniki preveč apatični do družbenih in podobnih vprašanj. Bi pa morda, če bi se volilna udeležba spustila na 16 let, morda tudi v šolah in izobraževalnih ustanovah mlade bolj spodbudilo k političnim debatam in jih skušat s tem aktivirat.” Miha, 29 let

“Seveda je treba spodbuditi mlade že kot mlajše. So pa bolj vplivni v teh letih. Vsekakor bi jih mogli v šolah poučiti o politiki, da bi bili bolj izobraženi.” Maja, 25 let

“Ne, znižanje meje ne bi pripomoglo k večji udeležbi. Če bi želeli povečati udeležbo mladih, bi morali delati več na ozaveščanju in izobraževaju o politiki, volitvah in zakaj sploh volit. Zakaj je pomembno da smo aktivni, mladi morajo videti smisel zakaj it volit. Če se politika njih ne tiče, če politiki ne zastopajo njihovih interesov, potem mladi ne bodo volili.” Varja, 26 let

Si mogoče vključen_a v kašno mladinsko organizacijo ali organizacijo za mlade, ki preko svojega programa vzgaja odgovorne in aktivne mlade državljane?

Od skupno 16 anketiranih mladih je 11 anketirancev odgovorilo, da niso vključeni, medtem ko so preostali aktivni po različnim mladinskih organizacijah in mladinskih centrih.

*** Podatki anketirancev so zaradi varovanja osebnih podatkov spremenjeni.

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Ankete

Sorodni članki

Avtorji