Osebna rast kot orodje v mladinskem delu Strateško partnerstvo

26 Apr2018
701

EVROPA – V državah EU se mladostniki soočajo z mnogo duševnimi stiskami, motnjami ter diagnosticiranimi težavami v duševnem zdravju. Partnerske države v tem projektu, Slovenija, Belgija in Poljska, so v samem vrhu po stopnji samomorilnosti; Slovenija je na drugem, Belgija na petem in Poljska na sedmem mestu. Zaradi alarmantnih podatkov na področju duševnega zdravja mladih in smrti s samomorom, EU že od leta 2008 poziva mladinske organizacije ter vse, ki delajo z mladimi, da se usposobijo za prepoznavanje simptomov in se nanje hitro odzovejo.

Raziskave kažejo, da se od 19-28 % mladih sooča s težavami v duševnem zdravju: pomanjkanje volje, depresivno razpoloženje, samopoškodovanje, misel na samomor ali poskus.
Mladinskim delavcem manjka izkušenj in znanja iz vidika osebne rasti. Pokazala se je potreba po znanjih in veščinah na področju notranje-psihične interakcije in dinamike, ki posamezniku pomagajo ozavestiti svoje odnose na intrapsihični ravni.
Menimo, da je osebna rast kot orodje v mladinskem delu temeljnega pomena. Ni nadgradnja, temveč temelj, na katerem se gradi kvalitetno mladinsko delo in povezuje ostale aspekte mladinskega dela v smiselno in uporabno celoto. Če mladinski delavec, voditelj, trener dela na svoji osebni rasti, to vpliva na rast celotne skupine in posameznika v njej.
Menimo, da je poznavanje notranjih procesov na relacijskem nivoju ključnega pomena za osebno rast, ki bi morala biti temeljno orodje v mladinskem delu. To želimo z okrepljenim sodelovanjem med partnerji doseči na nadnacionalni ravni.
Začetek projekta: 1.3.2018, zaključek projekta: 28.2.2020. Trajanje projekta: 24 mesecev.

V projektu bomo s partnerskima organizacijama iz Poljske in Belgije razvijali novo, inovativno orodje v mladinskem delu – model osebne rasti po različnih metodah izkustvenega učenja, ki bo zajemal 5 ključnih modulov, ki si bodo smiselno sledili in se med seboj dopolnjevali in nadgrajevali.

– INTEGRACIJA MOJE OSEBNOSTI (Upoštevanje lastnih življenjskih moči kot tudi spoštljivo upoštevanje drugega ter sposobnosti integriranja osebnih in socialnih doživetij.)
– MOJ NAHRBTNIK (Integracija sporočil, ki so jih prejeli od svojih staršev v lastno osebnost.)
– TO SEM JAZ (Srečanje z lastnim telesom – celostno sprejemanje sebe za čuteče oblikovanje telesne in socialne bližine.)
– TRAJNI IN ZAČASNI ODNOSI (Mreža trajnih in začasnih odnosov.)
– VIZIJE, CILJI IN KOMUNIKACIJA (Oblikovanje in vizualiziranje lastnih življenjskih ciljev in vizij.)
Module bomo razvijali na treh mednarodnih projektnih srečanjih in jih bomo testirali znotraj lastnih organizacij ter na kratkoročni mobilnosti osebja, na kateri se nam bodo pridružili tudi pridruženi partnerji.

Organizirali bomo multiplikacijske dogodke, 2 Mednarodni konferenci “Personal growth as a tool in Youth Work” v Sloveniji in na Poljskem, osredotočene na predstavitev našega projekta, na katerih bomo predstavili idejo, koncept, potek nastajanja intelektualnega rezultata, rezultate testov nastalih v času trajanja projekta in odzive na intelektualni rezultat iz okolja; omogočili prostor za debato in mreženje različnih akterjev iz lokalnih skupnosti in EU okolja in kot rezultat oblikovali priporočila, ki bodo lahko služila kot smernice za nadaljnje delo na tem področju, podrobneje pa se bomo posvetili tudi predstavitvi 5. modulom intelektualnega rezultata.
Izdali bomo tiskano publikacijo z opisi projekta, predvsem 5. modulov v 4. jezikih: angleškem, slovenskem, poljskem in francoskem.
Izdelali bomo tudi predstavitveni video za namene informiranja in širjenja rezultatov.
Načrtujemo tudi 4 mednarodne projektne sestanke, ki so namenjeni tudi preizkušanju 5 modulov na izkustveni in teoretični ravni)

Cilji projekta:
– Vzpostaviti strateško partnerstvo mladinskih organizacij za izmenjavo praks in dvig kakovosti mladinskega dela.
– Razviti novo orodje za opolnomočenje mladinskih delavcev.
– Zagotoviti prepoznavanje osebne rasti kot temeljnega orodja v mladinskem delu.
– Z osebno rastjo prispevati k strpnosti in zmanjšati medvrstniško nasilje, saj sta temi transformacije jeze in konflikta osnova programa.
– Razširiti rezultate projekta med mladinskimi organizacijami na lokalni, nacionalni in EU ravni.

Ciljne skupine: mladinski delavci: trenerji, mentorji, animatorji, voditelji neformalnih skupin mladih, pa tudi učitelji in vzgojitelji ter na splošno vsi, ki delajo z mladimi.
Predvideni učinki projekta: osebnostni, vpliva na celotno organizacijo, nov nivo odnosov, kvaliteto in strokovnost mladinskega dela ter nov pristop, ki omogoča večje učinke.
Prvi mednarodni projektni sestanek smo imeli od 16.04. – 19.04.2018 na Bledu, na katerem smo utrjevali partnerstvo, dogovarjali pomembnejše termine ter komunikacijski protokol.

Vir in foto: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji