“Upajmo si biti ženske, ki znajo poskrbeti zase” Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ob dnevu žena.

pexels-photo-112324
08 mar2018
1,123

SLOVENIJA – 8. marec je mednarodni dan žensk, ki ga praznujejo po vsem svetu. Na ta dan se spominjamo tako dosežkov kot ovir, ki še vedno obstajajo na različnih področjih in onemogočajo ženskam, da bi dosegle enakopravni položaj v družbi. Glede na to, da se tudi v Sloveniji na nekaterih področjih ženske še vedno srečujejo z več izzivi in ovirami kot moški, je sporočilo 8. marca še vedno zelo aktualno. Kaj se je v Sloveniji od samostojnosti države spremenilo ter kakšen je položaj žensk na trgu dela danes, smo na uredništvu mlad.si vprašali Lidijo Jerkič, predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. 

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, foto: osebni arhiv.

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, foto: osebni arhiv.

Od kar je Slovenija samostojna država, se je spremenilo veliko. Na večini področij. Tudi na področju trga dela. In tudi na področju enakosti spolov. Spremenile so se vrste izobraževanja  in čas, ki ga preživimo v šolskih klopeh, spremenile so se vrste in oblike dela, spremenil se je delovni čas, spremenilo se je družinsko življenje in seveda, spremenili so se delodajalci. Vstop na trg dela je bil precej bolj zgoden, delovna razmerja so bila praviloma za nedoločen čas, prekarnih oblik zaposlovanja skoraj ni bilo. Celo dela za določen čas je bilo malo. V enem od mednarodnih  projektov, ki je naslavljal enakost moških in žensk in se je odvijal v sredini 90-h let smo ugotavljali visoko stopnjo zaposlenosti in enakosti žensk, tudi na plačnem področju. In s skepso poslušali razlage kolegic z zahoda, ki so nam pripovedovale svoje izkušnje: o negotovih oblikah dela, o plačni neenakosti, o težjem napredovanju, o delu s skrajšanim delovnim časom, o neenakosti skratka, za katero smo menili, da jih v Sloveniji ni. Ni minilo 10 let, ko sem iskala gradiva tega programa, da si še enkrat ogledam naše ugotovitve. Prav nič drugače ni bilo od tistega, na kar smo bile opozorjene…

Naše življenje ni odvisno od družbenih sprememb, mi smo tisti, ki delamo spremembe.”

Trg dela je nedvomno povsem drugačen kot je bi takrat, ko sem sama začenjala svojo delovno pot. Težko bi rekli, da so ženske ohranile prednosti, ki so jih v preteklosti imele pred moškimi. V imenu diskriminacije se izenačuje tudi delovna doba, ki jo moramo prebiti na delu. Na drugi strani podatki nedvomno kažejo, da ženske hitreje izgubijo zaposlitev, da je med ženskami več oblik prekarnih zaposlitev, da se povečuje plačna neenakost, da ženske počasneje in težje napredujejo, da je med starejšim ženskami tudi kot posledica vsega navedenega, v starosti več revščine. In na drugi strani, da je med vodilnimi in vodstvenimi kadri, tako v podjetništvu kot politiki, zelo malo žensk. Kar skrbi je, da o tem ne želimo večkrat in bolj podrobno govoriti. Da se s tem ukvarjamo v glavnem le ženske in da moški praviloma ne zaznavajo tega problema na enak način ali pa se z njim ne želijo ukvarjati. Več žensk na vodilnih mestih? Da, potem bo več razprav tudi o vsebinski, ne le papirni enakosti.

Seveda se lahko s čim tudi pohvalimo: mreža vrtcev in trajanje porodniškega dopusta sta med najboljšimi v Evropi, delovno mesto nas praviloma po porodu še čaka in da, ženske postajamo bolj samostojne, neodvisne in pogumne. Tudi za prevzemanje vodilnih in vodstvenih funkcij, za podjetniško pot, za samostojno življenje, ki omogoča kvalitetno preživljanje tako delovnega kot zasebnega časa. Bodimo torej pogumne, preizkušajmo novo, upajmo si biti ženske, ki znajo poskrbeti zase. Naše življenje ni odvisno od družbenih sprememb, mi smo tisti, ki delamo spremembe.

 Lidija Jerkič

Predsednica ZSSS

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Mnenja

Sorodni članki

Avtorji